Coronacrisis gaf vleugels aan digitalisering en productiviteit

Coronacrisis gaf vleugels aan digitalisering en productiviteit
Ondernemers zijn wel bezorgd over hun financiële slagkracht en investeren matig.

De coronacrisis heeft een positieve impact gehad op de digitalisering binnen hun bedrijf, zeggen vier op de tien mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening. Thuiswerken heeft tijdens de pandemie volgens 38 procent ook een positieve impuls gegeven aan de opkomst van de hybride werkplek. Daardoor is de grens tussen het ‘thuiskantoor’ en de traditionele werkomgeving definitief vervaagd.

Dat blijkt uit onderzoek van softwarebedrijf Teamleader. In het e-book ‘Het mkb-gevoel nu’ maakt zij de balans op na twee jaar corona. Ruim driehonderd mkb-ondernemers en vijf experts delen hun inzichten en ervaringen over hoe zij de weg naar herstel en groei hebben ingezet.

Verandering voor worklifebalance en ondernemerschap

En derde van de ondervraagde ondernemers vindt dat de coronacrisis een gunstige invloed heeft gehad op de work-life balance van werknemers. Twee jaar corona heeft ook tot andere grote verschuivingen geleid in de manier waarop mkb’ers in de zakelijke dienstverlening ondernemen.

Dat laat onverlet dat de coronacrisis de wereld van veel mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening flink op zijn kop heeft gezet. Van de ene op de andere dag werd het kantoorleven ingeruild voor een thuiskantoor en stond het verdienmodel van veel bedrijven onder druk.

In tegenstelling tot wat veel ondernemers vreesden, ging dat echter niet ten koste van de productiviteit. Zo zien vier op de tien werkgevers dat thuiswerken eerder een positief effect heeft gehad op de productiviteit dan andersom.

Geleerd van inzichten in financiële resultaten

Nu ondernemers terugkijken op deze ingrijpende periode, blijkt dat de pandemie niet alleen maar negatieve kanten had. Het meest zeggen zij geleerd te hebben van inzichten in de financiële resultaten en inkomsten van hun onderneming (48 procent). Ook hebben veel ondernemers geleerd over het belang van een goede work-life balance van werknemers (44 procent), de positieve resultaten van hybride werken (44 procent) én het belang van een sterke interne cultuur (38 procent).

Na twee jaar corona zien de meeste mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening de toekomst met vertrouwen tegemoet. Hoewel bijna drie op de vijf ondernemers positieve verwachtingen hebben over de toekomst van hun bedrijf en 57 procent optimistisch is gestemd over hun eigen sector, benadrukt ruim een derde wél dat een gezonde financiële basis en het creëren van financiële buffers hun belangrijkste focus heeft.

De crisis heeft ook negatieve gevolgen gehad. 40 procent van de mkb’ers geeft aan dat er negatieve gevolgen zijn voor hun financiële resultaten. Zij zijn daarom voorzichtig en focussen zich voor het komende jaar vooral op de financiële buffers van hun bedrijf, in plaats van op nieuwe investeringen.

Ook de geestelijke gezondheid van werknemers en de interne cultuur en werkplezier van het personeelsbestand werden volgens 34 procent van de ondernemers door corona negatief beïnvloed, en hebben hierdoor nu meer aandacht van mkb’ers.
Corona heeft bij veel bedrijven flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd. Bijna de helft van de mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening verwacht dat ondernemen voorgoed is veranderd en dat hun bedrijf zich altijd zal moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit.