Corona wakkert online oprichting BV’s aan

Vorming van een coronabranche verklaart groei van nieuwe BV’s.

Vorig jaar groeide het aantal ondernemers dat online een nieuwe BV oprichtte met negentien procent. Deze groei speelt zich bij een toename van het aantal nieuwe BV’s. Afgelopen jaar werden bijna tienduizend BV’s opgericht, tegen 8200 in 2019.

“Het online oprichten van BV’s was al eerder ingezet, maar de coronamaatregelen hebben als extra katalysator gewerkt”, aldus Martijn Migchelsen, operationeel directeur van Firm24.com. Van de bijna tienduizend BV’s die via Firm24 zijn opgericht waren er 246 coronagerelateerd. 

Firm24 spreekt over een ‘coronabranche’. Van de nieuw opgerichte BV’s in de coronabranche is tachtig procent actief in het aanbieden van mondkapjes en sneltests; de rest houdt zich bezig met andere medische hulpmiddelen die verband houden met COVID-19. “Veel ondernemers zijn juist ingesprongen op de coronacrisis”, zegt Migchelsen.

De toename van het aantal online opgerichte BV’s loopt vooruit op de EU-richtlijn die in augustus van kracht wordt. De lidstaten zijn dan verplicht om het online oprichten van een BV mogelijk te maken.

“Veel ondernemers denken dat het oprichten van een BV een ingewikkeld en langdurig proces is. Dit is echter allang niet meer het geval. Zeker in deze tijden, waarin fysiek afspreken met een notaris of jurist niet altijd mogelijk is vanwege de coronamaatregelen, zoeken ondernemers hun toevlucht tot digitale platforms.”