Corona kost werkgevers 3 miljard aan extra ziektekosten

corona ziekteverzuim
Verzuimkosten blijven hoog de komende jaren.

De tweede coronagolf heeft de Nederlandse samenleving al 1,9 miljard euro aan ziekte-uitkeringen gekost. Volgens berekeningen van Acture, een private uitvoerder van de Ziektewet, overschrijden de kosten daarmee die van de eerste golf. Die zijn berekend op ongeveer 1,1 miljard euro.

Het gaat om de kosten die werkgevers maken door het verzuim. Deze lasten komen boven op de enorme kosten die de samenleving al draagt als gevolg van alle steunmaatregelen om de horeca, de detailhandel, de evenementenbranche en de culturele sector op de been te houden.

“Waar de eerste golf relatief kort en krachtig was is deze tweede coronagolf langdurig en venijnig”, zegt topvrouw Maudie Derks van Acture. “We steunen nu met ongekende bedragen de economie en dat is niet meer dan terecht, maar we moeten ons realiseren dat werkgevers de komende jaren met blijvend hogere verzuimkosten zullen worden geconfronteerd.”

Acture heeft in de berekeningen metingen tot en met maandag verwerkt. De organisatie houdt sinds 2017 de Griepmonitor bij. Dat is een overzicht van meldingen en hun financiële impact naar aanleiding van griepklachten. Deze monitor is nu omgebouwd naar de Virusmonitor.

Deskundigen voorspellen volgens Derks dat het coronavirus nog minstens tien jaar onder ons zal zijn. Ondanks de aanstaande vaccinatie zullen de jaarlijkse verzuimkosten als gevolg van griep en virussen waarschijnlijk dus blijvend hoger liggen, is de inschatting van Acture.

(ANP)