Corona Crowd Control

Wat burgemeesters kunnen leren van supply chain management: niet beperken maar spreiden.

Een serie blogs over control.

De intelligente open-up, ofwel het langzaam loslaten van de beperkende maatregelen in verband met de intelligente Lockdown, leidt in verschillende delen van Nederland tot verschillen in de handhaving door ambtsdragers. Meest opvallende verschil zagen we in de manier waarop burgemeesters omgingen met de anti-discriminatie demonstraties. Waar de ene burgervader krachtdadig optrad tegen overtreding van de anderhalvemeter maatregel, zagen we in de hoofdstad hoe de demonstratie behoorlijk uit de hand liep. De discussie daarover loopt nog en daar wil ik in deze blog niet op voortborduren. Wat ik wel aan de orde wil stellen is de manier waarop we met grote groepen moeten omgaan in de openbare ruimte: Crowd Control!

Door Hinrich Slobbe, control prof in beide betekenissen, als associate professor aan de Business School Nederland en als directeur van Wisdom in Finance

Want als er iets blijft hangen van de afgelopen maanden is het wel de afstand die we ten opzichte van anderen dan onze huisgenoten in acht moeten nemen. En dat valt niet mee. In de winkels kun je vaak niet om de ander heen. Tijdens de stranddagen kun je bijna over de hoofden lopen. En in de genoemde demonstraties was het soms een kluwen mensen die zich in elkaars vaarwater bevonden. Hoe hou je dat als bestuurder of verantwoordelijke uit elkaar?

Goed leiden is goed spreiden

Toverwoord hierbij is Spreiding. Spreiding niet alleen in afstand maar ook in tijd. In de horeca mogen maar een beperkt aantal mensen tegelijk in een bepaalde ruimte zijn. Dus dan creëer je ruimte door ruimere openingstijden. Bioscopen die 24/7 opengaan waardoor de capaciteit toch optimaal wordt benut. Vooral tijdens de eerste voorzichtige stappen van de open-up, rond Hemelvaart, ging het mis op de stranden omdat er nog bijna niks mocht, dus trok men massaal naar dezelfde plek.

Slimmer is het om zoveel mogelijk faciliteiten tegelijkertijd open te gooien, zodat de massa zich verdeelt over de attracties. Wie wel eens een pretpark heeft gerund – daar zijn leuke computerspelletjes van – weet dat je de mensen moet bezighouden in rijen, achtbanen, restaurants, sprookjesbossen en andere absorptiemogelijkheden, om niet te veel concentratie van bezoekers op een plaats te hebben.

Openbare ruimte: coronaproof én allemaal blij

Beschouw je stad als de Efteling en zorg voor voldoende afleiding in tijd en plaats en benut alle dimensies om de mensenmassa uit elkaar te drijven. Dit is een logistieke uitdaging, maar benader het dan ook als zodanig. Supply Chain Management is wellicht niet op elk gemeentehuis te vinden, maar het zou wijs zijn om een slimme denker in te huren die de stad coronaproof gaat organiseren. Misschien een leuke adviesklus voor de managers van de supermarkten, want die hadden vanaf week 1 de boel op orde.

Ook een burgemeester moet lessen in wendbaarheid krijgen, omdat het met intelligente tools mogelijk is om grote evenementen in goede banen te leiden. Geen algemene richtlijnen, maar maatwerk. Want er is veel meer mogelijk als je het goed plant en doordenkt. Ook gezonde omdenkers kunnen hier hun dienst bewijzen. Burgers laten zich wel degelijk plannen en organiseren, omdat gedrag voorspelbaar is. Daarmee kunnen managers slimme oplossingen bedenken.

Alle musea, restaurants, hotels, sportscholen, cafés, stranden, natuurgebieden, pleinen, straten, terrassen, kerken, concertzalen, enzovoort open, 24/7, 1,5 meter. We zijn nog lang niet vol, als we ons maar spreiden!

Crowd Control, ook 3.0.

Alle blogs van prof. Hinrich Slobbe voor u op een rij gezet.

Gerelateerde artikelen