Convenant NBA en banken over gebruik controleverklaring

Op 24 mei hebben de NBA en de drie banken ABN AMRO, ING en Rabobank een convenant ondertekend waarin is vastgesteld hoe om te gaan met de controleverklaring in SBR Banken. Dit convenant geldt als tijdelijke oplossing tot SBR Assurance is geïmplementeerd.

Met dit convenant is een vereenvoudigde integratie van de controleverklaring in de kredietrapportage geregeld. Dit houdt in dat de verklaring zoals deze door de intermediair is gedeponeerd bij de KvK ook in de toelichting in de kredietrapportage kan worden gekopieerd. Dit onder verwijzing naar de deponering(sdatum) bij KvK. Dit geeft informatie inzake de afgegeven controleverklaring. De verklaring gaat alleen over de jaarrekening en niet over de extra bankelementen (bijvoorbeeld naam bestuurders, aantal FTE, leasecontracten).

Dit convenant is van toepassing totdat SBR Assurance haar intrede doet in 2018. De intentie is uitgesproken om vanaf de Bankentaxonomie 12 (BT12) een hybride vorm van verklaringen af te geven. Dat betekent een controleverklaring op de KvK-elementen en een samenstelverklaring op de overige elementen.

Gerelateerde artikelen