Controller of the Year zet functie op de kaart

fallback
Twaalf genomineerden, twaalf verschillende projecten uitgevoerd in twaalf verschillende organisaties. Uit deze genomineerde cases kiest een vierkoppige, deskundige jury straks de Controller of the Year 2006. Wat zijn de selectiecriteria? En waar moet de Controller of the Year 2006 aan voldoen?

Je bent niet zomaar genomineerd voor de Controller of the Year Award. Vakgenoten konden de afgelopen maanden personen aandragen voor een nominatie. Wie daarvoor in aanmerking kwam, werd gevraagd eerst een korte vragenlijst in te vullen.


Op basis van de antwoorden werd bepaald of de controller wel of niet in aanmerking kwam voor nominatie. Een select gezelschap van twaalf controllers werd uiteindelijk definitief genomineerd. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de verkiezing dit jaar gekoppeld aan een project.


De genomineerde controller heeft het project met succes geleid en begeleid. Uiteraard klaarde de controller die klus niet in zijn eentje, want een goede controller is een echte teamplayer.


Wie zich dit jaar twaalf maanden lang Controller of the Year mag noemen, bepaalt een vierkoppige jury na uitvoerig beraad. Deze bestaat uit: Dirk Swagerman, hoogleraar controlling aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van de jury, de kersverse CFO of the Year Christo Kalter van Oad Groep, Jan Bletz, hoofdredacteur van Chief Financial Officer Magazine en Albron-CFO Jouke van der Veer.


Grote stimulans
Van der Veer, toen finance director Benelux bij Corporate Express, onderdeel van Buhrmann werd in 2004 uitgeroepen tot Controller of the Year. ‘Daarmee was ik in één klap mijn anonimiteit kwijt, in positieve zin. Ik heb mijn uitverkiezing als een grote stimulans beschouwd. Voor mijzelf maar vooral ook voor mijn team. Ik ben een groot voorstander van actieve kennis- en ervaringsdeling en vind dat een controller daar in zijn organisatie een pro-actieve rol in moet spelen’, aldus Van der Veer.


Hij bekleedt tegenwoordig de functie van CFO bij Albron. Welke eigenschappen moet de Controller of the Year 2006 hebben volgens de jury? Naast eerder genoemde criteria spelen ook de positie die de controller in de organisatie inneemt en de persoonlijke kwaliteiten een belangrijke rol in de beoordelingsproces. Ook kijkt de jury kritisch naar het project en de wijze waarop de kandidaat de zaken heeft aangepakt om het project tot een succes te maken.


Wie uiteindelijk met de felbegeerde titel naar huis gaat, blijkt op 14 september 2006. Dan vindt in Noordwijkerhout het derde Jaarcongres Controlling plaats. De winnaar is een jaar lang het boegbeeld voor de positie van de controller.


Genomineerden 2006
– Arno Jansen, controller Duijvelaar Pompen 
– Trudy Sas, concerncontroller Stage Entertainment 
– Ton van Dalen, financieel directeur CARe Schadeservice 
– Thiem Schoonderbeek, group controller Teleplan 
– Nico Bergmans, Head of Parent & Holdings, Controllers Department Unilever 
– Willibrord Blom, Corporate Controller Qurius 
– Hermen Barendregt, corporate controller Martinair Holland 
– Mark Pel, groepscontroller bij Twynstra Gudde
– Peter van der Hak, senior controller Fugro 
– Joost van der Hulst, concerncontroller INHOLLAND 
– Marco Houweling, Group Controller TomTom
– Charles Evers, Corporate Controller Schiphol Group


 

Gerelateerde artikelen