Control als verdienmodel

Te veel, te weinig: allemaal goed. Wordt (water) control de nieuwe motor van de Nederlandse export?

Een serie blogs over control.

Dinsdag 16 juni 2020 is bij ons volledig in het water gevallen, letterlijk. De bui begon net na het middageten en in no time stond de schuur blank. En daarna stroomde het zelfs via de achterkant onze woonkamer binnen. VIJFTIEN centimeter water trok onze parketvloer in, met enkele bies, dus dat gaf weinig bescherming. Binnen een half uur stond onze straat blank en na een uur arriveerde de brandweer. Van de buurgemeente, want die van ons was al bij 21 andere incidenten aan het werk. Grote uitruk, hoorde ik later, lange tijd geleden dat er weer een groot incident was. Corona heeft ook een paar voordelen opgeleverd, weinig branden, weinig ongelukken, maar nu dus die wateroverlast.

Door Hinrich Slobbe, control prof in beide betekenissen, als associate professor aan de Business School Nederland en als directeur van Wisdom in Finance

Ons land heeft een lange geschiedenis met water. Niet alleen onze successen in de wereld danken wij aan onze capaciteiten om met water om te gaan. Ook de rampen, van de Elizabethvloed tot de Watersnoodramp van 1953, tekenden ons land. Het grootste deel van onze bevolking leeft onder de waterspiegel en is dus potentieel in gevaar. Daarnaast verdroogt ons land door klimatologische omstandigheden en wellicht de opwarming van de aarde, dus we doen er alles aan om het water dat door ons land heen stroomt en op ons land valt zo lang mogelijk vast te houden. Totdat het met bakken uit de hemel komt. Dan blijkt de capaciteit om water op te vangen niet altijd even goed in control.

Van nood tot deugd

Gelukkig hebben wij een koning die zich al jong met watermanagement ging bezighouden. Nederland als gidsland en daarom moeten wij ook deze uitdaging op een strategische manier aangaan. Want hoe creëren wij een watersysteem dat altijd voldoende water vasthoudt op het moment dat er gebrek is maar snel afvloeit als de hemelsluizen geopend worden? Dat vraagt een wendbaarheid, ook wel agility genoemd, die een wereldwijd exportproduct kan worden. Miljarden liters water opvangen in ondergrondse bassins die vervolgens gecontroleerd worden uitgegeven op de momenten dat er schaarste is. Steeds meer gemeenten in Nederland hebben al een dubbel rioleringssysteem waarbij hemelwater niet meer door dezelfde afvoer gaat als onze fecaliën.

Door het hemelwater vervolgens in grote opslagfaciliteiten op te slaan kunnen de voeten droog blijven, de tuinen vochtig genoeg, akkerbouwers hun gewassen gezond oogsten en onze drinkwatervoorziening duurzaam geoptimaliseerd. Kost wel wat geld maar daarmee ontstaan oplossingen en verdienmodellen die de rest van de wereld graag van ons gaat afnemen via onze ingenieurs, universiteiten en onderzoeksinstituten.

Nederland is topreferent in de waterwereld. Laten we de uitdaging aangaan om volledig waterproof te zijn, bij droogte en overvloedige natheid. Hoef ik me ook geen zorgen meer te maken over toekomstige overstromingen onder Amsterdams Peil.  

Water Control, ook 3.0.

Alle blogs van prof. Hinrich Slobbe voor u op een rij gezet.

Gerelateerde artikelen