Control 3.0: De HR-Controller

Competenties en motivatie van personeel: dáármee bindt de organisatie klanten aan zich.

Een serie blogs over control.

BLOG – De escaperoom gaat open, de klok begint een heel uur af te tellen, de ontsnappingspoging is begonnen. Een manager met zijn team begint aan het avontuur. De vijf leden kijken hem aan en vragen hem wat ze mogen doen. Hij begint rond te kijken in de ruimte: een tandartsstoel, bloedvlekken op de muur en het plafond, messen en haken aan beugels, het lijkt op een martelkamer. Er staan archiefkasten met hangmappen, aantekeningen op de muur, röntgenfoto’s van een aantal kaken met bijzondere gebitskenmerken. Bakken tanden in geronnen bloed.

Door Hinrich Slobbe, control prof in beide betekenissen, als associate professor aan de Business School Nederland en als directeur van Wisdom in Finance.

Hij begint alles open te doen en bekijkt de aantekeningen in de mappen. Hij ruikt aan de diverse attributen. In de hoek staat een computer, hij start deze op en bekijkt de bestandsindeling en zoekt in de files. Intussen kijkt zijn team toe en vragen hem nogmaals wat ze mogen doen. Er is al ruim een kwartier verstreken. Hij geeft aanwijzingen gebaseerd op zijn eigen waarnemingen, de een moet berekeningen maken, de ander moet de mappen uitzoeken om eventuele aanwijzingen te vinden, daarna aan hem rapporteren. Vervolgens worden de teamleden naar een volgende klus geleid. Uiterst langzaam komen er conclusies zijn kant op. Voordat de eerste sleutels gevonden worden is de tijd al bijna om. De medewerker van de escaperoom moet uiteindelijk de nooddeur openen om de mislukking compleet te maken.

Succes komt niet door jou alleen

Geen moment was deze manager in control. Hij was vooral bezig om zelf te ontsnappen en gebruikte zijn team alleen als verlengstuk van zichzelf. De slimheid en intelligentie kwam alleen van hem. Een typische eikel die niet had doorgeleerd om eik te worden. In het boek “The second mountain” toont David Brooks aan dat leiders minimaal twee bergen moeten beklimmen in hun arbeidzame leven. De eerste berg in ons leven draait om succes, scoren, reputatie, werk en carrière. De tweede berg bereik je alleen via een (diep) dal, om vervolgens tot de ontdekking te komen dat werkelijk geluk afhangt van intens gedeelde ervaringen met anderen. De tweede berg leidt tot verinnerlijking, maakt mild en leert leiders dat leidinggeven vooral betekenis krijgt door anderen beter, sterker en gelukkiger te maken. Enthousiasmerend leiderschap is een van de fundamenten van intrinsiek gemotiveerd gedrag.

Controllers die informatie verzamelen om te bepalen of een organisatie op de goede weg is moeten niet alleen naar cijfers over opbrengsten en kosten staren. Resultaten uit het verleden geven niet alleen geen garantie voor de toekomst, maar geven ook weinig informatie over hoe de cijfers uit het recente verleden tot stand zijn gekomen. Als je niet weet hoe de verkopers gemotiveerd en gekwalificeerd hun omzetdoelen hebben bereikt en hoe tevreden de klanten waren met de geboden producten en/of dienstverlening, dan zegt het verkoopresultaat eigenlijk niets. De kwaliteit van de dienstverlening en de competenties van de medewerkers, die zich in de toegevoegde waarde zone van de organisatie bevinden, zijn veel belangrijker om te monitoren dan de kosten/baten sec. Zonder monitoring en analyse van processen en medewerkers, kun je geen oordeel geven over het toekomstig succes van de onderneming.

Zoek de parels

In control komen gaat over de waardepropositie van het bedrijf. Het Canvas Business Model leert ons dat klanten uiteindelijk oordelen over ons toekomstig succes. De Key Perfomance Indicatoren, die dat effectief meten, liggen zonder uitzondering in de sfeer van Human Resources. HR Control gaat over competenties en motivatie van het personeel. Daar ligt de interne kwaliteit, die je als onderneming wilt bereiken, om klanten voor het leven aan je te binden. Management Rapportages die alleen maar over geld gaan zijn ouderwets en achterhaald.

Ik snap dat je opbrengsten en kosten wil analyseren en rendement en marge per product en klant wil kunnen bepalen. Heel relevant voor het doorgronden van het bedrijf. Maar de echte oorzaken van succesvol ondernemerschap liggen veel dieper. Vooral bij de mensen die dat succes mogelijk hebben gemaakt. Graaf verder in het bedrijf en onderzoek de parels van de organisatie in de kernkwaliteiten van medewerkers. Meten en komen tot oordeelsvorming is voorspellend analyseren en daarmee het begin van een reis die naar een blinkende toekomst leidt. HR Control = 3.0.

Alle blogs van prof. Hinrich Slobbe voor u op een rij gezet.

Gerelateerde artikelen