Continue accountantscontrole

Ruim 70 procent van de registeraccountants denkt dat continuous auditing door zal zetten. Toch verwacht het overgrote deel niet dat de accountantsverklaring zijn langste tijd heeft gehad. Dit komt naar voren uit een enquête van het NIVRA, waaraan 642 leden deelnamen.

Ruim 68 procent van de respondenten acht het zeer waarschijnlijk dat toezichthouder PCAOB na het toekennen van een fatale claim aan een van de grote accountantskantoren in de Verenigde Staten besluit het kantoor onder curatele te stellen en terug te brengen tot een audit-only-organisatie.

Daarentegen acht slechts 26 procent het zeer waarschijnlijk dat Europese en Amerikaanse autoriteiten over een aantal jaren internationale accountantsorganisaties zullen opsplitsen om concurrentie in de markt af te dwingen. Angst voor concurrentie van andere marktpartijen kan de RA’s niet worden verweten.

Dat accountantskantoren door de afschaffing van de wettelijke controle hun marktdominantie in het verschaffen van zekerheid zullen verliezen, omdat andere deskundigen zich op deze markt storten, acht 78 procent een onwaarschijnlijk scenario. Het verplaatsen van accountantswerkzaamheden naar landen als China is in de ogen van de ondervraagden eveneens minder waarschijnlijk.

Andere opvallende resultaten: de accountant zal zich weer meer gaan bezighouden met het adviseren en oordelen over bedrijfseconomische vraagstukken, ‘in plaats van afvinken van controlestaten’.

Volgens 80 procent van de RA’s zullen ondernemingen in de toekomst frequent digitaal gaan rapporteren naar financiële markten in termen van risicoprofiel en duurzaam rendement. Assurance daarover zal in dat scenario plaatsvinden door middel van een ratingsysteem gebaseerd op quality assurance-certificaten, die door het jaar heen worden behaald. De interne audit zal hierbij een grote rol spelen.

Gerelateerde artikelen