Consumenten houden bedrijven verantwoordelijk voor datalekken

Slechts 30 procent van de consumenten denkt dat bedrijven de beveiliging van persoonsgegevens uiterst serieus nemen. 58 procent van de consumenten vreest slachtoffer te worden van een online datalek; 66 procent wil geen zakendoen met organisaties die financiële en gevoelige informatie vrijgeven.

Gemalto, wereldleider in digitale beveiliging, publiceert de onderzoeksresultaten van het ‘2016 Data Breaches and Customer Loyalty’ rapport. Hierin wordt duidelijk dat consumenten wereldwijd de verantwoordelijkheid van de bescherming van hun persoonlijke gegevens vooral leggen bij de organisaties die hun gegevens in handen hebben en niet bij henzelf. 

Volgens de 9.000 wereldwijd bevraagde consumenten ligt 70 procent van de verantwoordelijkheid voor het beschermen van consumentengegevens bij de bedrijven, de overige 30 procent bij de consumenten zelf. Toch gelooft minder dan een derde (29%) van de consumenten dat bedrijven de bescherming van persoonsgegevens serieus nemen. Meer dan 4,8 miljard records zijn sinds 2013 getroffen door een lek, identiteitsdiefstal heeft met 64 procent het grootste aandeel.

Waar consumenten het meeste gevaar zien
Ondanks dat consumenten zich steeds meer bewust zijn van de online gevaren, gelooft slechts een op de tien (11%) consumenten dat apps of websites het grootste risico vormen. Hierdoor veranderen zij niets aan hun gedrag: 80 procent gebruikt sociale media, ondanks dat 59 procent gelooft dat deze media een groot risico vormen; 87 procent maakt gebruik van online of mobiel bankieren, terwijl 34 procent denkt dat dit hen kwetsbaar maakt voor cybercriminelen.
 
Consumenten steeds banger
Consumenten vrezen steeds vaker voor diefstal van hun gegevens; 58 procent denkt dat zij slachtoffer zullen worden van een datalek. Bedrijven moeten zich voorbereiden op het verlies dat zulke incidenten mogelijk veroorzaken. Een datalek is in veel gevallen een reden om te stoppen met online activiteiten. Zo zegt 60 procent te stoppen met online winkelen als er een datalek voorkomt, gevolgd door online bankieren (58%) en sociale media (56%). Daarbij zegt 66 procent geen zaken te willen doen met een bedrijf dat te maken heeft gehad met een datalek waardoor financiële en gevoelige informatie werd gestolen.
 

Gerelateerde artikelen