Consument heeft minder vertrouwen in economie

Consumenten zijn in augustus weer wat negatiever geworden over de economie, becijferde het CBS.

Daarmee zet de in juli ingezette lijn door. Toen kwam er een einde aan acht maanden van herstellend vertrouwen. Zowel het vertrouwen als de bereidheid tot kopen nam af. Wel is het vertrouwen nog boven het langjarig gemiddelde, aldus het statistiekbureau.

Consumenten zijn niet negatiever geworden over de huidige stand van de economie, maar zijn wel wat pessimistischer over de vooruitzichten voor de komende twaalf maanden. Daarnaast beoordeelden ze hun eigen financiële positie over de afgelopen tijd minder gunstig dan ze in juli deden en voorzien ze dat ook voor de komende tijd. Daarmee is het een minder gunstig moment voor grote aankopen dan in juli, vindt de consument in doorsnee.

Het consumentenvertrouwen schommelde sinds begin 2019 rond het nulpunt. Daarboven zijn consumenten positief, eronder negatief. Na het begin van de coronapandemie duikelde het peil echter naar min 31. Vanaf oktober vorig jaar (min 30) werd een stijging ingezet tot en met juni (min 3), maar inmiddels is de graadmeter op min 6 aanbeland. Het langjarig gemiddelde staat op min 8.

Gerelateerde artikelen