Consultatie Corporate Governance Code voor one tier boards

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code (de Commissie) start deze maand nog met de consultatie van een voorstel voor de herziening van de Corporate Governance Code (de Code) dat is toegeschreven op one tier boards.

Bij een vennootschap met een two tier board als bestuursmodel is bestuur en toezicht verdeeld over twee organen, het bestuur en de raad van commissarissen. Bij een vennootschap met een one tier board zijn bestuur en toezicht in één orgaan ondergebracht. Zowel uitvoerende als niet uitvoerende bestuurders hebben dan zitting in één bestuur.

Het voorstel voor herziening van de Code dat op 11 februari jl. is gepubliceerd is toegeschreven op two tier boards. Zoals reeds aangekondigd in dit voorstel, bereidt de Commissie een integrale tekst van de Code voor die is toegeschreven op one tier boards. Gezien het toenemende aantal beursgenoteerde vennootschappen met een one tier board, acht de Commissie het nuttig om vennootschappen met dit bestuursmodel een duidelijker handvat te bieden voor de toepassing van de Code. De herziene Code houdt als uitgangspunt een two tier board. Voorgesteld zal worden om de one tier board versie op te nemen in de bijlage van de herziene Code.

In het te publiceren consultatiedocument zal inzichtelijk zijn op welke punten de in februari voorgestelde two tier board Code wordt aangepast voor de one tier board versie van de Code. De consultatie zal enkel gericht zijn op deze voorgestelde aanpassingen die voortvloeien uit de omzetting. De consultatietermijn zal zes weken bedragen.

Gerelateerde artikelen