Consolidatie van deelneming met negatief eigen vermogen

Indien een moedermaatschappij een deelneming consolideert, maar niet 100% van de aandelen houdt, is er sprake van een minderheidsbelang van derden in het g

Een deelneming kan verlies lijden. Die verliezen kunnen zo hoog oplopen, dat het aan het minderheidsbelang toerekenbare deel van het verlies hoger wordt dan het minderheidsbelang in het eigen vermogen van die deelneming. Het minderheidsbelang in het eigen vermogen wordt dan als het ware ‘negatief’. Een veelgestelde vraag is hoe in deze situatie het vermogen moet worden gepresenteerd.

De RJ geeft aan dat dit verschil ten laste komt van het eigen vermogen van de meerderheidsaandeelhouder, tenzij en voor zover de minderheidsaandeelhouder de verplichting heeft, en in staat is, om die verliezen voor zijn rekening te nemen.

Met andere woorden, een minderheidsbelang derden kan in het algemeen geen debetstand vertonen. Als de deelneming vervolgens weer winst maakt, komen die winsten eerst volledig ten gunste van de meerderheidsaandeelhouder, totdat de eerder door de meerderheidsaandeelhouder voor zijn rekening genomen extra verliezen zijn ingehaald.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Jaarverslag ism KPMG

Gerelateerde artikelen