Consequenties deelakkoord VVD en PvdA voor HRM en salarisadministratie

VVD en PvdA zijn op 1 oktober tot een deelakkoord gekomen in de coalitieonderhandelingen. Hierin worden een aantal omstreden plannen uit het begrotingsakkoord 2013 en voorstellen gedaan op Prinsjesdag, gewijzigd. Veel wijzigingen hebben betrekking op HRM en salarisadministratie.

Hieronder geeft SD Worx, internationale aanbieder van payroll- en HR-diensten, een overzicht van de wijzigingen:

Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer – dit wetsvoorstel, waarin het belasten van woon-werkverkeer is opgenomen, zal worden ingetrokken. De voorgestelde maatregelen met betrekking tot een auto van de zaak gaan ook niet door. Dit levert een gat op van ongeveer 1,6 miljard euro in de begroting.

Overbruggingsmaatregel AOW-verhoging – voor personen die reeds deelnemen aan een VUT- of prepensioenregeling en een inkomen hebben tot maximaal 150 procent van het wettelijk minimumloon komt er een overbruggingsmaatregel voor de AOW-verhoging. Indien 2013 niet wordt gehaald, gaat de regeling later in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. Het effect wordt geraamd op 30 miljoen euro aan extra kosten.

Doorwerkbonus / mobiliteitsbonus – de doorwerkbonus voor medewerkers vanaf 61 jaar wordt toch ingevoerd. Hierdoor kunnen werknemers gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen, zonder er financieel op achteruit te gaan. Wel geldt een inkomensbeperking (minimaal 90 procent van het wettelijk minimumloon en maximaal 100 tot 120 procent, later oplopend tot 175 procent van het wettelijk minimumloon). Daarnaast wil men inzetten op intensivering van de bestaande mobiliteitsbonus. Deze bonus wordt gegeven in de vorm van een premiekorting bij het aannemen van medewerkers die 50 jaar of ouder zijn en die voor het dienstverband recht hadden op een uitkering. Het invoeren van de doorwerkbonus kost structureel 200 miljoen euro per jaar.

Modernisering ziektewet – de verkorting van de uitkering voor medewerkers die zonder vast contract de ziektewet instromen, wordt een jaar uitgesteld. De wet is door de Tweede Kamer goedgekeurd, maar nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel wordt ingetrokken. De partijen komen volgend jaar met een alternatief plan. Mogelijk wordt dit gekoppeld aan de voorgenomen wijzigingen voor de werkloosheidswet. Dit kost 38 miljoen euro.

Aangezien de aanpassingen zullen leiden tot een overschrijding van de grens van 3 procent van het begrotingstekort, moet ook een dekking worden gevonden. Hier volgt een overzicht van de voorstellen die betrekking hebben op HRM en de salarisberekening:

Vitaliteitssparen – een nieuwe vorm van fiscaalvriendelijk sparen voor werknemers en ondernemers gaat niet door. Dit levert structureel tussen 600 en 800 miljoen euro per jaar op.

Voorschotregeling AOW – door de implementatie van een overbruggingsregeling voor de AOW is de voorschotregeling niet nodig. Dit levert structureel 10 tot 30 miljoen euro op en ligt dus op het niveau van de overbruggingsregeling.

Snellere verhoging AOW-leeftijd – na 2015 wordt de AOW-leeftijd versneld verhoogd. Daardoor wordt de leeftijd van 66 jaar ingevoerd in 2018 en de leeftijd van 67 jaar in het jaar 2021.  

Uniforme premie WIA / Aof-premie – het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had voorgesteld de Aof-premie incidenteel te verlagen om de werkgeverslasten niet te fors te laten stijgen. Deze incidentele verlaging gaat niet door, wat voor 2013 een kleine 650 miljoen euro oplevert. Verder wordt een groot deel opgevangen door verhoging van de assurantiebelasting van 9,7 procent naar 21 procent.

Verder wordt een groot deel opgevangen door het verhogen van de assurantiebelasting naar 21%. Dit is een ruime verdubbeling van de huidige 9,7%. Daarnaast wordt de meest impopulaire maatregel, de forensentaks, niet ingevoerd. De dekking wordt uiteindelijk geregeld met de verhoging van de assurantiebelasting (wat van invloed is op verzekeringen die afgesloten zijn en worden) en het niet door laten gaan van de verlaging van de Aof-premie, wat betekent dat werkgevers worden geconfronteerd met stijgende werkgeverslasten.
 
Bron: SD Worx

Gerelateerde artikelen