‘Conceptwetsvoorstel aanpak belastingontduiking raakt mkb’

Register Belastingadviseurs (RB) vraagt zich af wat de noodzaak is om te komen tot een conceptwetsvoorstel aanpak belastingontduiking. Volgens RB raakt de

Dit laat RB weten in een reactie op het  concept-wetsvoorstel Wet aanpak belastingontduiking en het voorgelegde Beleidsdocument openbaarmaking boeten aan deelnemers.

Fons Overwater, vicevoorzitter van het RB: “Natuurlijk vindt ook het RB dat de integriteit van het financiële stelsel moet worden gewaarborgd. Belastingontduiking moet worden aangepakt. Maar de Belastingdienst moet niet een onbeperkt scala aan mogelijkheden krijgen.”

Voorgestelde aanpak internationale constructies raakt nationaal mkb

Adjay Pahladsingh (Bureau Vaktechniek RB / Commissie Wetsvoorstellen RB) vult aan: “De nu voorgestelde aanpak is vooral gericht op het aanpakken van internationale constructies. Het RB ziet echter niet wat hiervan de omvang en het daarmee gemoeide belang is. Door de wetgeving aan te passen zoals nu wordt beoogd, ontstaan ook nadelige gevolgen in binnenlandse situaties die het mkb raken. Lastenverzwaringen liggen weer op de loer. Zo kunnen mkb-ondernemers en particulieren vaker dan voorheen aansprakelijk gesteld worden, bijvoorbeeld na afwikkeling van een aanslag erfrechtbelasting. Zeer ongewenst! De wetgeving moet specifiek worden ingericht voor de aanpak van de genoemde internationale constructies.”

Legale situaties aangepakt

“De titel van het wetsvoorstel doet vermoeden dat het gaat om de aanpak van belastingontduiking. Maar feitelijk probeert de wetgever ‘constructies’ aan te pakken die wel conform bestaande wet en regelgeving zijn. Van belastingontduiking is dan helemaal geen sprake. Als de wetgever die ‘constructies’ wil aanpakken dan moet hij dat niet doen door extra invorderingsmaatregelen te treffen, maar moet hij deze zelf verbieden”, aldus Overwater.

'Belastingdienst is af van de bewijslast'

“Terugkomend op de extra mogelijkheden die de Belastingdienst krijgt, lijkt het wetsvoorstel met zich mee te brengen dat de bewijslast van de Belastingdienst straks verschuift naar de belastingplichtigen. We weten dat de Belastingdienst een lastige bewijspositie heeft, maar dat kan toch niet betekenen dat de verplichting om te bewijzen naar de ander verschuift. Dit raakt goedwillende ondernemers. Wij denken dat er andere mogelijkheden zijn”, aldus Pahladsingh.

Gerelateerde artikelen