Compliance als wapen tegen corruptie

De onderzoeken naar corruptie nemen wereldwijd toe. Compliance blijkt in deze strijd het beste wapen. Dit blijkt uit de Global Fraud Survey dat voor het tiende aaneenvolgend jaar gehouden is door Ernst & Young.

Van de ondervraagde ondernemingen stelt vier procent dat omkoping en corruptie een groot probleem vormt in Nederland. Volgens 63 procent is het probleem verwaarloosbaar. Veertien procent stelt het afgelopen jaar met corruptie te maken te hebben gehad en elf procent geeft aan geen idee te hebben of- en in hoeverre corruptie plaatsvindt binnen hun bedrijf.

Volgens 67% van de respondenten is hun Interne Audit-afdeling voldoende in staat omkoping en corruptie te ontdekken, alhoewel 26% zegt dat hun Interne Audit-afdeling juist niet in staat is dit te ontdekken.

Opvallend is dat 53% van de respondenten stelt dat het aantal interne onderzoeken naar omkoping en corruptie het afgelopen jaar is toegenomen. We zien over de afgelopen jaren een duidelijke toename in onderzoeken naar corruptie, zowel binnen ondernemingen als door justitie en/of toezichthouders.

De aandacht en aanpak zijn verscherpt. Maar er is nog veel voor verbetering vatbaar. Nederlandse ondernemingen zien de boetes van autoriteiten als grootste nadeel van corruptie. De boetes kunnen torenhoog zijn.

Als een onderneming bovendien onderwerp wordt van een (Amerikaans) corruptieonderzoek, kunnen de gevolgen – reparatiekosten en imagoschade – desastreus zijn.’ verklaart Sylvie Bleker, senior manager Fraud Investigation & Dispute Services van Ernst & Young.

De ondernemingen zeggen de torenhoge boetes door nationale en internationale autoriteiten als het grootste nadeel van corruptie te ervaren. De autoriteiten worden steeds strenger en hun onderzoeksdrang neemt zienderogen toe. Vandaar dat steeds meer ondernemingen (42%) due diligence toepassen bij acquisities, uit angst voor eventuele problemen.
 
De toename in trainingen en awareness, internal audits met de focus op compliance en strengere controles op risicovolle betalingen zijn de meest succesvolle maatregelen in de strijd tegen omkoping en corruptie.

Gerelateerde artikelen