‘Commissie Corporate Governance Code had meer lef kunnen tonen’

Volgens de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) vertonen de nieuwe voorstellen voor de Corporate Governance Code die vandaag zijn uitgebracht door de Monitoring Commissie duidelijk tekenen van een worsteling tussen oud en nieuw besturen. De commissie had volgens de NCD wel wat meer lef kunnen tonen.

“Enerzijds worden professionalisering, de rol van technologische ontwikkelingen, MVO en diversiteit nadrukkelijker neergezet, anderzijds wordt een grotere nadruk gelegd op risicomanagement en meer grip van de commissaris op het bestuur zelf,” aldus de NCD. Wat de NCD betreft is de Commissie nog niet toekomstgericht genoeg bezig geweest.

De NCD ziet in de voorstellen duidelijk de behoefte van de commissie om meer te anticiperen op de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, maar het blijft bij reageren. “De commissie had meer lef kunnen tonen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de tendens om op basis van One Tier (RvC en Bestuur besluiten samen) te gaan werken, in plaats van op basis van Two Tier (scheiding bestuur en toezicht). Maar dat geldt ook voor de gevolgen van de professionalisering die nodig is. Durf dan aan te geven dat elke Raad van Commissarissen eens moet nagaan of ze wel geschikt is om een antwoord te geven op de huidige en toekomstige uitdagingen. Dat doe je niet met de aanbeveling dat er minimaal één commissaris verstand moet hebben van technologische veranderingen. Ook de invulling van het begrip ‘Cultuur’ is wel heel erg beperkt terwijl daar vaak het geheim ligt van succesvolle veranderingen binnen bedrijven”, aldus NCD-woordvoerder Gerard van Vliet.

De NCD vindt dat Meerzicht (MEERwaarde in toeZICHT) een betere invulling geeft aan wat de moderne commissaris dient bij te dragen aan het succes van een bedrijf. Ook de NCD benadrukt de grotere noodzaak van professionalisering, maar stelt tegelijkertijd dat de meerwaarde van een commissaris niet in benoemingstermijnen, maar in ‘wat voeg je toe aan dat succes’ moet worden gemeten: “Bij de moderne commissaris hoort de voortdurende vraag ‘ben ik nog wel de aangewezen persoon om bij te dragen aan het succes van dit bedrijf’. Als je nu je benoemingstermijn niet haalt wordt dat als gezichtsverlies gezien in plaats van een besluit met lef en volwassen zelfinzicht.”

De NCD gaat in de komende weken de voorstellen bij haar leden voorleggen en op basis daarvan reageren naar de Monitoring Commissie.

Gerelateerde artikelen