Commissaris ziet weinig in verplichte roulatie accountant

Commissarissen bij bedrijven zien weinig in de verlichte roulatie van de controlerend accountant. Volgens de commissarissen leidt een verplichte roulatie er niet toe dat de kwaliteit van de controle beter wordt.

Uit jaarlijks internationaal onderzoek van KPMG onder ruim 1.800 leden van audit-commissies blijkt dat ruim 75% van de commissarissen geen voordeel ziet in een verplichte roulatie. De auditcommissie is binnen de Raad van Commissarissen aangewezen om toezicht te houden op de financiële verslaggeving en de werking van de risico- en controlesystemen en de accountant.

Ruim 80% van de commissieleden geeft aan tevreden te zijn met de kwaliteit van de externe controle als het gaat om nauwkeurigheid, onafhankelijkheid en objectiviteit. Toch geeft 20% aan dat de rol van de externe accountant niet aan een jaarlijkse evaluatie wordt onderworpen. Bijna 60% van de commissarissen geeft aan dat het functioneren van de externe accountant zou verbeteren door het verschaffen van meer branche-gerelateerde informatie. Ook zou de accountant waarde kunnen toevoegen door zijn visie op de kwaliteit van het financieel management met de audit-commissie te delen en de commissie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van accounting en auditing.

“Als je ziet hoe ingrijpend de gevolgen van zowel de technologie, de globalisering als de regelgeving zijn voor de onderneming en het risicomanagement, wekt het geen verbazing dat de gemiddelde commissaris zich zorgen maakt”, zegt Philip Wallage, partner bij KPMG en hoogleraar accountantscontrole.

Wallage: “Bijna de helft van de onderzochte commissarissen ziet de onzekerheid en de economische en politieke volatiliteit als de grootste uitdagingen voor de onderneming. Bovendien vindt slechts één op de vier commissarissen dat het risicomanagement van de onderneming zich voldoende op de lange termijn richt. De onderzochte commissarissen vinden ook dat de bedrijven beperkt voorbereid zijn op mogelijke crises. Minder dan de helft geeft aan dat de bedrijven een gedegen en getest crisiscommunicatie plan kennen. Slechts 30% van de bedrijven waar de onderzochte commissarissen actief zijn beschikt daarnaast over een programma dat de mogelijke risico’s van de sociale media in kaart te brengt.”

Commissarissen blijken volgens Wallage in het algemeen behoefte hebben aan aanvullende deskundigheid, die hun blik verruimt en hun functioneren meer diepgang zou kunnen geven.

Wallage: “Commissarissen blijken met name de ontwikkelingen op het gebied van IT, accounting en risicobeheersing moeilijk te kunnen volgen. Daarnaast blijken zij weinig grip te krijgen op het functioneren van de CFO van de onderneming. Eén op de vier commissarissen vindt dan ook dat de toezichthoudende rol van de audit-commissie onvoldoende uit de verf komt. Overigens werken commissarissen voortdurend aan de kwaliteit van hun controlerende taak. Bijna 40% geeft aan haar functioneren periodiek te evalueren, waardoor de toezichthoudende rol van de commissaris voortdurend verbetert. ”  

Bron: KPMG

Gerelateerde artikelen