Commercieel vastgoed heeft de wind in de rug

Het beleggingsvolume in commercieel vastgoed lag in de eerste zes maanden van 2015 hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

In het eerste kwartaal van dit jaar viel het beleggingsvolume nog iets tegen. Het was vooral het tweede kwartaal waarin er veel transacties werden gedaan. De meeste transacties waren toe te schrijven aan Nederlandse partijen maar ook vanuit het buitenland is veel belangstelling. Op dit moment wordt een groot aantal portefeuilles actief op de markt aangeboden. Eigenaren zijn actief aan het verkopen om te profiteren van de aantrekkende vastgoedmarkt. Naar verwachting zal het beleggingsvolume in commercieel vastgoed dan ook op een hoog niveau blijven.
 
De kantorenmarkt stabiliseert
De opnamecijfers liggen ongeveer op hetzelfde niveau als in dezelfde periode afgelopen jaar. De leegstand stabiliseert op een hoog niveau. De dynamiek in de markt is voor een groot deel afkomstig van vervangingsvraag en slechts in beperkte mate van uitbreidingen en nieuwe vestigingen. Doordat er een mismatch is tussen vraag en aanbod, ontstaat er in toenemende mate druk op de huren voor moderne panden op de beste locaties.
 
Logistiek vastgoed is hot
De markt voor logistiek vastgoed trekt aan. Er is veel vraag en er worden veel projecten ontwikkeld op verzoek van de toekomstige eindgebruikers. De vraag naar moderne logistieke ruimten blijft gezond en de opname ligt dan ook een stuk hoger dan in dezelfde periode afgelopen jaar. De activiteit concentreert zich met name op de logistieke knooppunten in Brabant en Limburg. Ook hier geldt dat een deel van de bestaande voorraad verouderd is en niet aan de eisen van de huidige tijd voldoet.
___________________________________________________________________________________
Voorkom missers door het opstellen van een doordacht financieel plan voor uw vastgoedprojecten. Na de driedaagse cursus Vastgoedrekenen beoordeelt u zelf de financiële positie van uw vastgoedprojecten, kent u de financieringsbehoefte en overtuigt u externe financiers. Klik hier voor meer informatie en aanmelden
___________________________________________________________________________________
 
“Een aanzienlijk deel van het bestaande commerciële vastgoed in Nederland past ondanks het huidige optimisme niet meer bij de marktbehoefte. Op grond van de betere economische vooruitzichten, maar ook vanwege structurele veranderingen in de manier waarop we werken, wonen en winkelen combineren zal er behoefte komen aan meer nieuwe gebouwen of (rigoureuze) aanpassing van bestaande gebouwen”, aldus Jan van der Doelen, ING sectormanager Bouw & Vastgoed. 
“Dit geeft kansen voor beleggers met oog voor de juiste toekomstbestendigheid van hun objecten. Dit gaat natuurlijk wel gepaard met de nodige investeringen. Het aanbod van toekomstbestending vastgoed is schaars maar de gebruiker zal voor het juiste product bereid zijn te betalen.”
Gerelateerde artikelen