Columnist: ‘ESG gaat weerslag hebben op financiering’

De invloed van ESG op finance

Afgelopen dagen verschenen koppen in uiteenlopende media zoals ‘Miljoen huiseigenaren lopen financieel risico door verzakkingen en overstromingen’,  ‘Klimaatrisico’s moeten volgens AFM ingeprijsd worden in de prijs van koopwoningen’ of  “Huizenkopers zijn volgens AFM blind voor klimaatrisico’s als paalrot en overstromingsgevaar” … De moraal van de bovenstaande headlines moge duidelijk zijn: de samenleving moet meer en meer rekening houden met risico’s die volgen uit het milieu.

Het is een tendens die we al langer zien in het bedrijfsleven (rekening houden met Environment, Social en Governance), maar nu ook haar weg gaat vinden richting de consument. Wat interessant is aan de artikelen zijn: wat gaat dit nu betekenen voor de consument enerzijds en voor de geldverstrekkers anderzijds?

Voor de consumenten verwacht ik dat de risico’s uiteindelijk doorvertaald worden in de waarde van een koopwoning. Hierbij verwacht ik wel dat indien een huis fors minder waard bij verkoop wordt door rekening te houden met risico’s vanuit milieu, de overheid hier  financieel kan bijspringen.

De vraag wat het gaat betekenen voor de geldverstrekker vind ik des te interessanter. In een vorige blog schreef ik al over dat bestaande regels voor het kwantificeren van risico’s op basis van Environment, Social en Governance (hierna: ESG). De berichten die nu in de media volgen lijken erop te wijzen dat huizen niet juist “gewaardeerd / getaxeerd” worden omdat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de milieurisico’s. Indien dit wel gedaan zal worden, heeft dit een weerslag op de zekerheden van geldverstrekkers. Dit kan zomaar inhouden dat dergelijke huizen moeilijker financierbaar worden, dan wel dat geldverstrekkers een hoop extra kapitaal moeten aanhouden voor deze huizen om zo de risico’s goed te kwantificeren.

Wellicht dat geldverstrekkers na het lezen van de artikelen met de indrukwekkende koppen intussen wel druk zijn gestart met het doorlichten van hun hypotheekportefeuille. Of zouden ze hier al mogelijk mee bezig zijn en wil de AFM hier nog extra druk op leggen?


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

 

Gerelateerde artikelen