Column Turken De innovatieve CFO

fallback
De opdracht van de CFO aan de CIO lijkt hoe langer hoe vaker: 'Doe meer met minder.' In die setting is het vermijden van risico's absolute noodzaak, hetgeen fnuikend is voor innovaties. Maar de CFO kan een doorslaggevende rol spelen in ICT-innovaties.

Hoeveel innovatie kunnen we de komende jaren verwachten vanuit de IT-afdeling? Hoe worden onze ICT-euro’s nu eigenlijk precies besteed? Accenture Management Consulting onderzocht deze vraag bij de CIO’s van 3 120 grote bedrijven. Daar komen enkele bijzondere conclusies uit.

Accenture ontdekte dat 41 procent van de IT-budgetten wordt besteed aan het runnen van de bestaande operatie (29 procent) en aan het oplossen van te vermijden ad-hocproblemen (12 procent). Vervolgens wordt nog eens 40 procent van het budget besteed aan het uitbouwen van de infrastructuur (31 procent) en aan het integreren van bestaande en in operatie zijnde systemen (9 procent). Het resterende deel van het budget gaat naar het testen van nieuwe technologieën (9 procent) en nog eens 10 procent naar het introduceren van nieuwe systemen.

Kortom, de hoek waar een normaal mens denkt dat de innovatie plaatsvindt, blijkt voor meer dan 80 procent bezig te zijn met oude meuk.
Als we vervolgens kijken naar de motieven die gebruikt worden om geld in ICT te stoppen, is het beeld niet zo heel veel beter. Budgetten worden gemotiveerd door te wijzen op de groei van de business, of op de gebrekkige infrastructuur, of op de noodzaak van het integreren van bestaande systemen. Werkelijk nieuwe ontwikkelingen zijn slechts in minder dan 10 procent van de gevallen het motief om te investeren.

MANTRA’S DOORBROKEN
Een belangrijke bevinding van het Accenture-onderzoek had ik u nog niet verteld. ‘Wees nooit de eerste, maar liever een goede volger’ is het gevolg van de financiële uitgangspunten bij innovaties. Doordat kostenbesparing bij alle doelstellingen nummer 1 is, is het zelfs voor een innovatieve CIO noodzaak om voorzichtig te zijn. De opdracht van de CFO aan de CIO lijkt hoe langer hoe vaker: ‘Doe meer met minder.’ In die setting is het vermijden van risico’s absolute noodzaak.

Bedrijven wensen op ICT te besparen en tegelijkertijd de effectiviteit te verhogen. Dus wordt men conservatief. Dus gaat men langer door met proven technology. Dus wordt er meer geld aan onderhoud en infrastructuur uitgegeven dan aan breakthrough innovaties. Kortom, liever een gerepareerd tweedehandsje dan iets goeds. ICT wordt niet meer ingezet voor het scheppen van strategic competitive advantages (SCA’s).
In het Oracle-tijdschrift Profit schrijft hoofdredacteur Margaret Lindquist een goed verhaal over innovatie. Gadgets zijn uit.

Met pc, internet, mobieltje en UMTS hebben we de belangrijkste doorbraken in de gadgettechnologie wel gehad. Het gaat in de komende tien jaar wel allemaal sneller, maar het principe ‘geluid, kleur, bewegend beeld, data en interactie zijn anytime and anywhere beschikbaar’ was de grote doorbraak. De komende jaren zal heel veel innovatie pure procesinnovatie zijn. De partijen die procesinnovatie tussen organisaties en hun stakeholders zo innoveren dat ze er een SCA van maken, lijken de grote winnaars te gaan worden. Kortom, ICT kan wel degelijk, met name aan de proceskant, een strategische bijdrage leveren door innovatie. De mantra’s ‘meer voor minder’ en ‘kostenbeheersing als primair doel’ moeten dan wel doorbroken worden.

De CFO zou daar de leidende rol in kunnen hebben. De CFO kan verbanden leggen tussen de noodzaak tot CRM enerzijds en de behoefte aan systemen om daar modern vorm aan te geven anderzijds. Slechts met goede CRM-processen kan voorkomen worden dat de klant te zijner tijd alle initiatieven in handen neemt en de leverancier mag toekijken (veilingen, koud procurement en dergelijke). Kortom, de CFO kan een doorslaggevende rol spelen in ICT-innovatie als SCA. Innovatie komt uit de meest onverwachte hoeken, dus waarom niet vanuit de CFO?

Paul Turken (paul.turken@capitalpositioning.com) is als zelfstandig adviseur/coach verbonden aan Capital Positioning Group (www.capitalpositioning.com)

Gerelateerde artikelen