Column: ‘CFO pas op ! De deadline nadert, start dus tijdig met CSRD’

Deadline voor verplichte ESG rapportage nadert

Zowel het economisch onderzoeksbureau SEO als marktonderzoekbureau IPSOS komen tot de conclusie dat het Nederlandse bedrijfsleven nog niet klaar is voor het verplicht rapporteren over duurzaamheid op basis van de Corporate Sustainability Reporting Directive (hierna: CSRD). Voor wie hier nog onbekend mee is: bedrijven met 50 miljoen omzet, 25 miljoen balanstotaal en/of 250 medewerkers (aan 2 van de 3 criteria moet je voldoen) moeten vanaf boekjaar 2024 (bedrijven die nu al moeten voldoen aan de Non Financial Reporting Directive) en 2025 gaan rapporteren over het effect van het bedrijf op mens, milieu en maatschappij en vice versa.

SEO stelt dat circa 25% van de Nederlandse bedrijven dat moet rapporteren op basis van de CSRD over boekjaar 2024 nog onvoldoende gegevens verzamelt. IPSOS geeft aan dat het percentage op 82% ligt van de Nederlandse bedrijven die zij hebben ondervraagd.

CSRD is er echt niet alleen maar uit het oog van compliance, maar dwingt ook elk bedrijf om toekomstbestendig na te denken over het verdienmodel enerzijds en de kosten die zij maakt anderzijds

Het klinkt als een aardig hoog percentage, maar het verbaast mij niet. De bedrijven die ik tot op heden gesproken heb over het implementeren van de CSRD geven aan dat zij het veelal als een moetje zien vanuit compliance. Tegelijkertijd geven ze ook aan dat ze de mankracht hier niet voor hebben, en dat ze ook niet te hoge kosten voor externen willen maken die dit voor ze kunnen implementeren. Tot slot sprak ik een ondernemer die aan mij de vraag stelde: betaalt de consument voor duurzaamheid?

Nu ben ik zelf consultant op het gebied van het implementeren van de CSRD en klinkt dit wellicht als prediken voor eigen parochie, maar ik kan niet anders zeggen dan: start er tijdig mee! De CSRD is er echt niet alleen maar uit het oog van compliance, maar dwingt ook elk bedrijf om toekomstbestendig na te denken over het verdienmodel enerzijds en de kosten die zij maakt anderzijds. Het biedt een unieke kans om people, planet en profit bij elkaar te brengen en voor het bedrijf waarde te creëren op een lange termijn.

De ondernemer die bovenstaande vraag aan mij stelde (producent van consumentengoederen) gaf aan dat zijn buurman een artikel van hem tweedehands op marktplaats had gekocht. Ik lachte en een week later spraken wij over het implementeren van de CSRD waarbij één van de materiële thema’s is: ‘Producten op een duurzame wijze geproduceerd met een langere levensduur’. We kwamen samen tot de conclusie dat onder meer het verkopen van tweedehands producten geen gekke gedachte is: de consument betaalt voor duurzaamheid!


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen.

Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Alle ins en outs en de toepassing van de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive in twee dagen. De leergang CSRD bestaat uit de essentiële cursussen CSRD Essentials en CSRD Advanced. Na deze leergang draag je effectief bij aan de duurzaamheidsverslaggeving van jouw organisatie.

Gerelateerde artikelen