Column Mannes Westhuis: Kansen voor Ondernemers

fallback
Slimme ondernemers zetten credit management niet in als 'repressiemiddel', maar juist als instrument om nieuwe markten open te kunnen breken.

Je hebt een goed product en een markt die voldoende mogelijkheden biedt dit product succesvol af te zetten. Een gouden combinatie, nietwaar? Toch is dit voor veel ondernemers niet per definitie genoeg reden om die openliggende markt te bestormen. Want er is ook nog zoiets als risico. Waaronder het risico dat het product wellicht gewild is, maar dat de afnemers niet in staat zijn – of: niet bereid zijn – hiervoor te betalen.

Vooral dat laatste hoor ik ondernemers regelmatig verkondigen als ze me uitleggen waarom ze nog niet actief zijn in de Baltische staten, in Polen of bijvoorbeeld nog niet intensief gebruikmaken van een afzetmedium als internet. Teveel angst dat inkomsten niet verzilverd kunnen worden.

De gemiddelde credit manager staat waarschijnlijk te popelen om voor deze ondernemers aan de slag te gaan. Maar voor veel bedrijven beweegt credit management zich in een ‘negatief’ veld. Het is voor hen een repressiemiddel, een middel om wanbetalers te bewegen alsnog te betalen. Een middel dat bovendien als klantonvriendelijk wordt beschouwd.

Gelukkig is het vakgebied credit management de afgelopen jaren dusdanig snel ontwikkeld dat steeds meer bedrijven inzien dat credit management ook tot een toename van klanttevredenheid kan leiden. Hand in hand met een verminderd debiteurenrisico van de aanbieder. Een winwinsituatie dus.

Met deze volwassenwording is volgens mij de tijd rijp om stil te staan bij credit management als middel om nieuwe markten open te kunnen breken. Sterker nog: ik durf de stelling aan dat een degelijk credit management een voorwaarde is om succes op nieuwe markten te hebben. Wie bij voorbaat al weet dat hij grip op de betaalstromen kan houden, betreedt immers met beduidend minder risico’s een nieuwe markt. En reduceert zijn vraagstuk tot de kern: hoe maak ik mijn product populair op deze markt?

Volgens mij is dat ook de kern van ondernemerschap. Credit management helpt bedrijven om terug naar deze kern te gaan. Niet voor niets heeft de VVCM als visie geformuleerd dat succesvol ondernemerschap niet kan zonder credit management. Credit management-partijen weten dat instinctief al lange tijd. Ik spreek de hoop uit dat de tweede verkiezing van de Credit Management Award bijdraagt aan een verdere bewustwording in het bedrijfsleven van de kracht van credit management.

mr. Mannes WesthuisVoorzitter Vereniging Voor Credit Management (VVCM)

Gerelateerde artikelen