Column Gianotten: De businessimpact van IT

fallback
De meerderheid van CIO's en hoofden automatisering rapporteert hiërarchisch aan de CFO. Of dat werkt of niet, hangt grotendeels af van de persoonlijke relatie tussen de CFO en de CIO. En vooral van de vraag of de CFO de bredere businessimpact van IT goed kan beoordelen. Maar wat is die bredere business-impact?

1 Een CFO moet zorgen voor betere transparantie van de IT-kosten. Veel investeringen in IT worden door de business graag weggezet in de opex om ze buiten de afschrijvingen en dus buiten de te consolideren balans te houden. Wanneer je de business rigide maatregelen gaat opleggen zoals ‘redundancy management’ – lees: verplicht mensen ontslaan – of het verlagen van een afgebakende kostenpost zoals IT, kun je ‘factuuropknippen’ of onechte afvloeiing verwachten. Wil je iets aan de kosten van IT doen, dan moet je inzien dat er meer speelt dan sec de optelsom van IT-kosten. Een kreet als ‘Wij geven maar zoveel procent van de omzet uit aan IT’ zegt heel weinig, omdat die geen inzicht geeft in de achtergrond, zoals de verdeling vaste versus variabele kosten of de toegevoegde waarde. Benchmarks op dat vlak – vooral die van beursanalisten – zijn daarom aandeelhouderverlakkerij. 2 CFO’s zijn slim en weten ook dat de wereld sterk is veranderd. Na e-business en het millennium stond compliance op de stoep. Het is geen geheim dat er net als met de internethype veel aan wordt verdiend door derden, zoals door ‘proving’ en het bouwen van een hele reeks – soms onzinnige – checks and balances. Toch is de nuchtere link tussen compliance en IT helder: ten eerste hebben bijna alle bedrijfsprocessen een bottom-line effect op de financiële positie, en ten tweede zijn veruit de meeste bedrijfsprocessen verankerd in IT. Daarmee is IT niet alleen een kostenpost voor de CFO, maar ook een compliancevraagstuk van de hoogste orde. Wil je een fast close (sectie 409 van SOX) en op ieder willekeurig moment binnen 48 uur de boeken kunnen sluiten, dan moet je wel alle bronnen digitaal gekoppeld hebben om de juiste voorraad- en orderposities beschikbaar te hebben. Wil je weten wat de financiële impact kan zijn van falende systemen (legacy, mislukte nieuwbouw, terreur en rampen), dan zul je als CFO bij je enterprise risk management ook IT nauw moeten betrekken. Compliance kan de CFO en het senior management voor IT dichter bij elkaar brengen. 3 De totale efficiency van een bedrijf hangt steeds meer af van ‘de keten’. De business raakt er sterker van overtuigd dat processen van begin tot eind digitaal moeten zijn gekoppeld. Daarmee kan sneller worden gereageerd op onvoorziene fluctuaties en wordt een stap gezet op weg naar klantgestuurde productie en herinrichting van complete waardeketens, zoals in de elektronica of automobielbranche. Er kan veel verborgen inefficiency worden weggewerkt door processen te standaardiseren. Dit gebeurt in hoog tempo, bjivoorbeeld met het supply chain operations reference-model (SCOR), waar internationaal al meer dan 1000 multinationals zich aan committeren. Marco Gianotten is directeur van executive relations bureau Giarte en oprichter van het kennisplatform Topmanagement en IT. Hij is te bereiken via marco@giarte.com

Gerelateerde artikelen