COL-regeling verlengd voor innovatieve mkb-bedrijven

Start-ups kunnen opnieuw Corona-OverbruggingsLening aanvragen.

Start-ups, scale-ups en andere innovatieve mkb-bedrijven die in financieel zwaar weer zitten door de coronacrisis kunnen vanaf maandag opnieuw de Corona-OverbruggingsLening (COL) aanvragen. De regeling is verlengd tot uiterlijk 30 juni 2021.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelde vorig jaar in totaal 300 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen voor de COL waren in eerste instantie mogelijk tot eind september. Omdat er na beoordeling van alle aanvragen nog ruim 35 miljoen euro onbenut was, en het verloop van het economisch herstel niet zo snel ging als verwacht, besloot het kabinet de regeling te verlengen.

De leningen zijn bedoeld voor innovatieve bedrijven die door de coronacrisis in financiële problemen zitten en die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Zo mag er geen financieringsrelatie met een bank zijn. Daarnaast staat de COL onder voorwaarden open voor mkb’ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten. De hoogte van de leningen ligt tussen de 50.000 euro en 2 miljoen euro.

De leningen worden beschikbaar gesteld via de acht Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). De ROM’s beoordelen de aanvragen regionaal. Een nationale commissie weegt de aanvragen tegen elkaar af.

Gerelateerde artikelen