Coface: “Financiële stabiliteit in onzekere tijden”

Hoe verkrijg ik data over mijn keten?

Hoe kom je tot betrouwbare risicobeoordelingen, in een tijd met zoveel onzekere factoren? Op de jaarlijkse FM Dag 2024 gaf Martine Versteeg, Directeur Operations Nederland, in een sterk interactieve workshop een inkijk in de werkwijze van internationaal risico-adviseur Coface. Ze liet zien op grond van welke modellen en methoden de kredietverzekeraar risico’s inschat en hoe daar vervolgens naar gehandeld wordt.

  • Hoe hou je bij risicobeoordelingen rekening met specifieke klanteigenschappen én wereldwijde vraagstukken?
  • Hoe stem je je analyses af op snel veranderende markten?
  • Hoe hou je financieel grip op waardeketens in een onzekere tijd?

 De tijd waarin we leven kenmerkt zich door grote onzekerheden, bijvoorbeeld op politiek vlak in eigen land, maar ook qua internationale relaties en wereldwijde spanningen. Wat voor invloed hebben die ontwikkelingen op het bedrijfsleven, en met welke methoden kun je ze meenemen in je risicobeoordelingen?

Betrouwbare data

Na de inleiding door moderator Ruben Munsterman trapte Martine Versteeg de goedbezochte workshop af met een korte introductie van Coface, en de schaal waarop de sectorleider werkzaam is: “Wij beheren meer dan 700 miljard aan handelskredieten wereldwijd.” Daarna kwam ze snel tot de kern, niet alleen hét thema van de workshop maar ook een van de grote vraagstukken van onze tijd: hoe verzamel je betrouwbare informatie, maak je actuele beoordelingen en neem je zwaarwegende beslissingen, als je te maken hebt met allerlei onzekere factoren? Hoe vaar je een rechte koers als stevige schommelingen geen uitzondering zijn, maar een constante?

“Er is wat gaande in de wereld … “

“Er is echt wat gaande in de wereld,” aldus Versteeg. Alleen op politiek gebied al staat er in 2024 veel te gebeuren: er vinden dit jaar in zeventig landen verkiezingen plaats. Dat zijn niet allemáál verkiezingen voor nieuwe regeringen, maar elke verkiezing brengt wijzigingen met zich mee, en al die wijzigingen bij elkaar opgeteld kunnen een enorme, wereldwijd voelbare impact hebben.

Probabiliteit van default

“Vandaag geef ik jullie een inkijkje in hoe wij onze risicobeoordelingen tot stand brengen, en op welke pilaren onze methoden rusten,” zei Martine. Een van die pilaren is de risicobeoordeling per land, ofwel de Country Risk Assessment. Die risicobeoordelingen worden drie keer per jaar aangepast, voor meer dan 160 landen, waarbij steeds de meest recente ontwikkelingen en scenario’s worden meegenomen. Denk daarbij niet alleen aan de politieke stabiliteit van dat moment, of het gebrek daaraan, maar ook aan de invloed van de klimaatverandering, en de kracht van de economie.

“Al deze informatie verwerken wij tot een score,” legde directeur operations Coface Nederland uit, “en die score drukt de probabiliteit van default uit.” Vanuit de zaal kwam de vraag of de factor duurzaamheid ook wordt meegewogen. “Zeker,” antwoordde Versteeg, en ze lichtte toe dat dat nu alleen nog gebeurt bij de risico’s per land, maar binnenkort ook bij twee van de andere pilaren van de risicobeoordelingen: de analyse van de sector- en bedrijfsrisico’s. Er volgden nog enkele vergelijkbare vragen over specifieke factoren; een Financieel Manager vroeg bijvoorbeeld hoe de bestuursvorm van een land wordt meegewogen. “Daar houden we zeker rekening mee.”

Directeur Versteeg vervolgde haar uitleg met een schets van de manier waarop de sectorrisico’s worden berekend. Naar aanleiding daarvan, met name over de indeling in dertien sectoren, kwam er een kritisch geluid vanuit de zaal: een Financieel Manager vond de indeling “wat traditioneel”: ze miste een zelfstandige plek voor een van dé sectoren van nu en de toekomst, namelijk de semiconductor industry. “De indeling is inderdaad vrij hoog-over en traditioneel,” zei Martine, en met een lach gaf ze aan de kwestie voor te leggen aan de economen van dienst. Ook machinebouw zou een zelfstandige sector kunnen zijn, merkte een andere Financieel Manager op. “Goede aanvulling,” vond Martine.

Het persoonlijke gesprek

Daarna zoomde ze, aan de hand van specifieke vragen, verder in op de methodologie, en op de manieren waarop de methode van Coface zich onderscheidt van reguliere risicobeoordelingen. Dat is onder meer door de veelzijdigheid van de analyses. “Niet alleen de sector- en landenrisico’s worden meegewogen, maar nog zoveel meer. Betaalervaringen, tussentijdse cijfers, en een ander onderdeel dat we heel belangrijk vinden, is gesprekken. Onze analisten proberen altijd de CFO’s van onze klanten persoonlijk te spreken, en ook de conclusies van die gesprekken worden meegewogen.”

Informatie verkrijgen over de keten

“En wat doen jullie met informatie vanuit de media?” vroeg een Financieel Manager. Martine Versteeg antwoordde dat de database – naast met alle al genoemde gegevens – ook constant aangevuld wordt met publieke en persinformatie, en alle publiek verkrijgbare financiële data, zowel over de klant als over de leverancier. Deze uitleg leidde tot een samenvattende boodschap: zorg dat je in je waardeketen goede, actuele informatie hebt over klant én leverancier, en blijf die kennis continu verrijken, ondersteunen en bevragen, al dan niet met de hulp van internationale partners.

 Na nog een aantal antwoorden op vragen uit de zaal, onder meer over recente macro-economische ontwikkelingen en hoe analisten díe zouden meewegen, was het afsluitende woord aan moderator Ruben Munsterman. “Ik ben tien jaar journalist geweest, dus ik heb wel wat ervaring met scherpe, inhoudelijke vragen… maar vandaag heb ik gezien dat financieel managers er ook wat van kunnen!”

Gerelateerde artikelen