Code-Tabaksblat slecht voor vrouwen aan de top…

fallback
Slechts een klein groepje vrouwen bezet topposities bij grote ondernemingen. Omdat de code-Tabaksblat paal en perk stelt aan het aantal functies dat iemand mag bekleden, dreigt het aantal vrouwen aan de top minder te worden. Daarvoor waarschuwt onderzoeksbureau Spencer Stuart.

De headhunter bekeek ruim 850 bestuurdersposten en commissariaten in het bedrijfsleven. Daarvan werden er slechts 31 bekleed door een vrouw. Dat betekent dat vrouwen 3,6 procent van de topfuncties bij grote bedrijven innemen. Daarmee is hun aandeel wat teruggelopen ten opzichte van drie jaar geleden. …

of niet?
De belangenorganisatie Vrouw in Beeld ziet Tabaksblat juist als een kans. Volgens de organisatie bieden de gedragsregels van Tabaksblat juist de gelegenheid om meer vrouwelijke commissarissen te benoemen. Iemand mag volgens de gedragscode maximaal vijf commissariaten bekleden. Als gevolg hiervan zullen er de komende jaren wellicht commissarisposten voor vrouwen vrijkomen.

Gerelateerde artikelen