‘Code-Tabaksblat beter dan Sarbanes Oxley’

fallback
"Het Amerikaanse Sarbanes-Oxley is harde wetgeving. Er bestaat geen enkele mogelijkheid voor het beurs- en bedrijfsleven om af te wijken van de regels. Tabaksblat daarentegen houdt door middel van de pas-toe-of-leg-uit regel, rekening met de structuur van de vennootschap. Daarnaast wordt Corporate Governance in Nederland beredeneerd vanuit principes. In de VS is het systeem rulebased, alles moet er gaan volgens de letter van de wet. In zoín situatie krijg je altijd te maken met allerlei slimme juristen en advocaten die onder de regels uit proberen te komen."

BEHEERSBAAR
“Bestuurders moeten zichzelf de vraag stellen: hebben wij alles op orde? Tabaksblat kan voor hen dienen als een handleiding om de zaak beheersbaar te houden en de risico’s te beperken. Of het leidt tot een beter bestuur is maar de vraag. In ieder geval leidt de code tot betere processen. De kwaliteit van de uitvoering hiervan, hangt echter sterk af van het individu of het team.”

“De kosten van de invoering van Tabaksblat wegen in elk geval waarschijnlijk wel op tegen de baten. Tabaksblat pleit immers voor sterkere ‘checks and balances’: de macht van de Raad van Bestuur wordt aanzienlijk ingeperkt. De positie van de Raad van Commissarissen en de Aandeelhoudersvergadering wordt juist versterkt. De risico’s op het ontstaan van kostbare boekhoudfraude worden hierdoor fors gereduceerd. Het is ook maar net in hoeverre bedrijven willen voldoen aan de regels. Soms gaan de voorschriften inderdaad gepaard met hoge kosten. Dat zou een goede reden kunnen zijn om enigszins van de code af te wijken.”

“Uiteindelijk bepalen bedrijven dus zélf hoeveel het kost. Dat verschilt per vennootschap en heeft alles te maken met de eventuele behoefte om af te wijken. De aandeelhouders zullen echter niet klakkeloos alle beperkingen accepteren. Ondernemingen die de regels te ruim interpreteren, scoren namelijk laag in toonaangevende Corporate Governanceratings. Dat heeft weer een negatieve impact op de uitstraling van het bedrijf ten aanzien van het beleggend publiek. En aandelen van bedrijven die ergens onderaan in het klassement bungelen, zijn natuurlijk een stuk minder aantrekkelijk. Met als gevolg een lagere beurskoers, waardoor investeringsmogelijkheden weg kunnen vallen. Dat zal het management toch niet laten gebeuren?”

GEPRIKKELD
“Het belangrijkste dat er gaat veranderen bij bedrijven die Tabaksblat invoeren is dat de zeggenschap van de aandeelhouders groter wordt. Daarnaast zal de Raad van Commissarissen meer geprikkeld worden tot het plegen van onafhankelijk toezicht. Ook de rol van de externe accountant zal veranderen. Deze moet meer onafhankelijk gaan functioneren. Er was regelmatig sprake van één-tweetjes tussen accountants en bestuurders, maar voortaan moeten de commissarissen gaan optreden als zijn gesprekspartner. De Raad moet vervolgens ook verslag uitbrengen van de bevindingen.”

Uit: Inzake: Corporate Governance (Interview met Drs. R. Abma, oud-secretaris van de Commissie Corporate Governance)

Gerelateerde artikelen