Coalitie bijna akkoord over aanpak crisis

Na drie weken vergaderen zit de coalitie dicht tegen een akkoord aan. Naar verluidt wordt er in 2011 een bezuiniging van vijf miljard euro doorgevoerd. Een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd zit ook in het pakket maatregelen. Coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie willen hun plan van aanpak vandaag voorleggen aan vakbonden en werkgevers.

Na een gespreksmarathon van bijna 16 uur onder leiding van premier Balkenende is er eindelijk een doorbraak bewerkstelligd. De coalitie wil in 2011, het laatste jaar van deze kabinetsperiode, ongeveer vijf miljard euro gaan bezuinigen. Een voorwaarde hiervoor is wel dat de economie dan voldoende is aangetrokken.

Ook een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar is aanstaande. Onduidelijk is nog vanaf welk jaar de AOW-leeftijd wordt opgetrokken en in welke stappen. De onderhandelaars bespraken ook een voorstel om het eigenwoningforfait voor huizen boven de één miljoen euro te verhogen.

Behalve over bezuinigingen spraken de partijen de afgelopen weken ook over investeringen om de economie aan te jagen en maatregelen om de overheidsfinanciën op langere termijn gezond te houden.

Eerder al vonden de onderhandelaars elkaar in een pakket investeringen van vijf à zes miljard euro. Het gaat dan om onder meer de aanpak van jeugdwerkloosheid, het naar voren halen van bouwprojecten, en investeringen in duurzaamheid.

Gerelateerde artikelen