Coaching: return on investment

De personele factor vormt voor een organisatie een forse 'kostenpost' en we willen graag dat deze uitgaven een optimaal rendement opleveren. De wijze waarop we 'onderhoud' doen aan deze 'middelen' is van grote invloed op de prestaties en dus op de bedrijfsresultaten.

Dit onderhoud van medewerkers gaat veelal in de vorm van opleiding en training. Er zijn echter al vele onderzoeken gedaan naar het rendement van deze activiteiten, met als uitkomst dat het rendement van opleiding en training vaak zeer beperkt blijft. Het probleem komt namelijk als de manager of medewerker weer terug op de werkplek het geleerde in de praktijk moet brengen. Met name nieuwe vaardigheden en ander gedrag duurzaam borgen, blijkt een groot struikelblok. 
We hebben allemaal wel eens ervaren dat als we na een training weer op het werk zijn, we in de dagelijkse hectiek weer terugvallen op onze vertrouwde gewoonten. Niets menselijks is ons vreemd.
Een goede reden dus om na te denken over andere mogelijkheden om prestaties van medewerkers zo goed mogelijk en langdurig te laten bijdragen aan de bedrijfsresultaten. Graag wil ik coaching onder de aandacht brengen als uitstekende investering, dat zijn nut al bij veel organisaties heeft bewezen. Ook als aanvulling op een opleidings-/trainingsprogramma.
Wat is coaching?
Het eerste waar we misschien aan denken is de sportcoach die spelers traint en begeleidt en bepaalt wie er spelen en hoe er gespeeld wordt. Een coach die in organisaties managers en medewerkers coacht, werkt anders. Een coach stelt vooral krachtige vragen op het juiste moment en helpt de persoon die gecoacht wordt (verder te noemen: de coachee) om zelf oplossingen voor een vraagstuk te vinden. 
De coach geeft geen advies en hoeft ook geen verstand te hebben van het werk van de coachee. De kennis en kunde van de coach betreft het bewustzijn bij de coachee verruimen en het aanwezige potentieel aan te boren, zodat de coachee een vraagstuk of belemmeringen in het werk beter kan aanpakken en oplossen. 
De coachee bepaalt het doel van het coachtraject in samenspraak met de opdrachtgever. De coach zorgt dat de verwachtingen en spelregels helder zijn. Aan het eind van het coachtraject, dat ongeveer uit 5 à 7 sessies bestaat, wordt beoordeeld of het gewenste resultaat is behaald. Coaching is dus resultaatgericht. 
Rendement van coaching
Er zijn veel onderzoeken naar de effecten van coaching gedaan, die allemaal in dezelfde richting wijzen: coaching heeft een duurzaam positief effect op het functioneren van managers en medewerkers en daardoor op de resultaten van het bedrijf. Op het internet zijn veel onderzoeksuitkomsten te vinden.
Hieronder zal ik een voorbeeld noemen van één recent onderzoek waaruit de opmerkelijke resultaten van coaching blijken. Uit een onderzoek van PriceWaterhouseCoopers in opdracht van de International Coach Federation kwam een stijging van de volgende performance indicatoren naar voren: 
Coachen is een vak
Nu kan iedereen zich coach noemen en zo aan de slag gaan met coaching. Waaruit blijkt dan of iemand een goede coach is? In toenemende mate wordt onderkend dat coaching een kwaliteitskeurmerk nodig heeft. Grote organisaties die coaching voor de ontwikkeling van hun managers en medewerkers willen inzetten, vragen – terecht – steeds vaker naar professionele coaches die gecertificeerd zijn. Op deze wijze wordt geborgd dat een coach over de noodzakelijke competenties beschikt en het vak van coach beheerst.
__________________________________________________________________________
De opleiding Certified Business Controller leidt finance professionals op in 20 dagen, verspreid over 6 maanden, tot succesvolle business controllers volgens de methodiek van Action Learning. Hoe staat het met uw vakkennis? Bent u er klaar voor om door te groeien naar Certified Business Controller? Doe de test: 10 vragen. Direct meer informatie over de opleiding? Ga nu naar certified-business-controller.nl
__________________________________________________________________________
 
Door de certificering onderscheidt men het kaf van het koren. Internationaal is ICF (International Coach Federation) het grootste coach certificeringsinstituut. ICF heeft wereldwijd meer dan 20.000 leden. Na certificering is permanente bijscholing een vereiste. Hetzelfde principe dat we zien voor (register)accountants met PE-punten. Zonder bijscholing verloopt het coachcertificaat.
Coaching ervaren
Mensen die nog nooit eerder zijn gecoacht, kijken er soms wat argwanend tegen aan. Dan moet ik zeker wel een heel groot probleem hebben? Moet ik dan al mijn zielenroerselen bij de coach op tafel leggen? Coaching is echter geen therapie. De coachee bepaalt wat hij wil bespreken en wat hij wil bereiken. Mensen die gecoacht worden zijn vaak al succesvol, maar willen nog beter worden. We zien dit ook in de sport. Topsporters hebben vaak naast de technische trainingen een mental coach om de echte top te bereiken. Ze werken aan mentale belemmeringen om nog beter te worden. Een van de uitgangspunten van professionele coaches is dat mensen het potentieel in zich hebben om hun doelen te bereiken.
We hebben allemaal wel dingen die we willen, maar eindeloos vooruitschuiven. Of we merken dat onze communicatie met anderen beter zou kunnen. Als leidinggevende wil je een betere balans tussen aansturing van jouw medewerkers en ruimte laten voor hun eigen verantwoordelijkheid. Na een training wil je het geleerde in je werk echt toepassen, maar je vervalt weer in je oude gewoonten. Een greep uit mogelijke vraagstukken die met coaching effectief aangepakt kunnen worden.
Je moet coaching een keer doen om de positieve effecten te ervaren. The proof of the pudding is in the eating!
Gerard Sipkens is als coach verbonden aan The Coaching Square , een netwerk van internationale coaches. Hij heeft daarnaast in veel organisaties gewerkt als HR manager en doet HR-projecten als zelfstandig ondernemer. Zijn motto is: zoeken naar de kracht van binnenuit.

Gerelateerde artikelen