Kan China’s groeiende schuld China’s groeiende economie raken?

China's schuld groeit: Wat kunnen gevolgen zijn voor economie en handel?

China is de VS, Japan en Griekenland voorbij als het gaat om de opgetelde private- en bedrijfsschulden opgeteld bij de schulden van de centrale overheid en lokale overheden. Dat blijkt uit onderzoekcijfers van Commerzbank. Waar de schulden van het bedrijfsleven de afgelopen jaren relatief constant zijn gebleven, zijn het vooral de schulden van de lokale overheden, die meer schuld aan gingen dan de economie groeide.

  • China’s opgetelde schulden hoger dan VS, Griekenland of Japan
  • bedrijfsschulden redelijk stabiel
  • vastgoedcrisis voorkomen met schuldgroei
  • hoge schulden beperken economische groei

Sinds de financiële crisis in 2008 is het percentage van schulden ten opzichte van het Chinese bruto binnenlands product (bbp), verdubbeld. Met 300% van het BBP heeft het land in 2023 substantieel meer schuld dan de meeste andere westerse landen, waaronder de VS. Op basis van cijfers van de de nationale People’s Bank of China berekende een econoom in een onderzoeksartikel van de nationale Bank van Finland dat de schuldquota gegroeid was tot 280 % van het BBP, substantieel meer dan de 255 % in 2019. Ter vergelijking: het totaal aan schulden van Japan –ten opzichte van wat jaarlijks aan waarde verdiend wordt– is 260%, terwijl Griekenland op ongeveer 190% van het BBP zit. [artikel gaat verder na volgende alinea]


Schuld wordt uitgedrukt ten opzichte van de economische sterkte van een land. Door te vergelijken wat een land enerzijds schuldig ten opzichte van wat hetzelfde land anderzijds produceert, geeft een betrouwbare indicatie van het vermogen van dat specifieke land om zijn schulden terug te betalen. Deze ratio wordt vaak uitgedrukt als een percentage en kan ook worden geïnterpreteerd als het aantal jaren dat nodig is om de schuld terug te betalen als de verdiencapaciteit van een economie volledig wordt gebruikt voor het terugbetalen van de schuld.


Bedrijfsschulden stabiel gebleven

Het bedrijfsleven in China is al enkele jaren goed voor ruim de helft van de totale schuld ten opzichte van het BBP; rond de 160% van het totaal. Maar waar de bedrijfsschulden de afgelopen jaren nauwelijks veranderden ten opzichte van het bruto binnenlands product, ligt dat anders bij de schuldgroei van de nationale en lokale overheden.

Ruime verdubbeling schulden lokale overheden in 6 jaar

In 2016 bedroeg de schuld van de Chinese overheid en haar lokale overheden gezamenlijk 50% van het bbp. In 2022 is de schuldquote ten opzichte van de economie, opgelopen tot ongeveer 110% van het bbp –waarbij schulden voor lokale investeringsfondsen, worden meegerekend.


Lees ook:


Schuld om vastgoedsector te steunen

Bovenop deze 110 % komt de schuldgroei van de nationale overheid in Bejing. Vanwege de (her)financiering en financiële steun van de zwaar gehavende vastgoedsector heeft de centrale overheid aanzienlijke bedragen moeten lenen om ineenstorting van vastgoedgerelateerde deel van de economie te voorkomen.

Hogere schuld vergroot kans op lagere economische groei

Volgens economen van de Wereldbank kan een langdurige schuldquote van meer 77% de economie schaden. Elk procent aan schuld boven dit niveau kost landen ongeveer 0,017 procentpunt economische groei. Volgens het onderzoek “Finding The Tipping Point — When Sovereign Debt Turns Bad” uit 2013 is dit effect in minder goed ontwikkelde economie zelfs nog groter; elk extra procent schuld boven de 64% vertraagd de economische groei.

Handel Nederlands bedrijfsleven en China

Volgens de OESO exporteerde China in 2021 voor ongeveer 88,3 miljard dollar naar Nederland, waaronder computers, media-apparatuur en kantoormachineonderdelen de top export producten vormden. Daarmee staat het land in de top 10 van belangrijkste handelspartners. In dat zelfde jaar verkocht Nederland voor ruim 16 miljard dollar aan China. De belangrijkste producten die Nederland vervoerde waren foto-voltaische instrumenten en onderdelen, moutextract en (verpakte) geneesmiddelen. Onduidelijk is of de groeiende staatsschulden in centralistisch geleide economie van China gevolgen zullen hebben voor de financiering van productie en handel.


Risk management and control have emerged as crucial functions in the financial industry, demanding highly specialized skills that are vital to the success of financial institutions. It is the Great Financial Crisis of 2007-2009 that, given its systemic dimension, acted as a new wake-up call. And the recent bank failures (in 2023) are again reinforcing the need for professionals with the required technical expertise. The 3-day Financial Risk Management program from the Amsterdam Institute of Finance aims to help the participants to develop essential financial risk management skills in a consistent way, with unique insights. Click here for registration.