China introduceert nieuwe standaard voor duurzaamheidsrapportage

Zakendoen met China: hoe begin ik? 5 tips
Chinese verslaggevingseisen voor bedrijven aangescherpt

China heeft nieuwe conceptstandaarden voor duurzaamheidsrapportage gepubliceerd die gelden voor alle Chinese bedrijven, niet alleen beursgenoteerde ondernemingen. Het Chinese ministerie van Financiën publiceerde op 27 mei 2024 de nieuwe Corporate Sustainability Disclosure Standards. Deze standaarden bevatten algemene bepalingen, openbaarmakingsdoelstellingen en kwaliteitseisen voor informatie. Het doel is om tegen 2030 een uniform nationaal systeem voor duurzaamheidsrapportage te realiseren. Dat schrijft een engelstalige website voor juristen.

  • China publiceert nieuwe standaarden voor duurzaamheidsrapportage alle bedrijven
  • Implementatie geleidelijk tot 2030, consultatie open tot 24 juni
  • Snelle groei Chinese ESG-investeringen, nu 4,56 biljoen dollar

Bij het opstellen van de standaarden heeft het ministerie van Financiën gebruik gemaakt van internationale vereisten voor duurzaamheidsrapportage, met name de IFRS S1-standaard van de International Sustainability Standards Board (ISSB). Daarnaast zijn bepaalde aspecten aangepast aan de Chinese markt. De standaarden bestaan uit vijf hoofdstukken die onder meer het doel, de toepasbaarheid en de vereisten voor gegevensintegriteit beschrijven.

“In China aanwezige bedrijven worden met de regelgeving aangemoedigd om redelijke inspanningen te leveren om gegevens uit de toeleveringsketen te verzamelen en potentiële risico’s en kansen te bespreken”

Brede reikwijdte en focus op materialiteit

De nieuwe standaarden zijn van toepassing op alle in China gevestigde bedrijven die duurzaamheidsinformatie moeten rapporteren. Bedrijven worden aangemoedigd om redelijke inspanningen te leveren om gegevens uit de toeleveringsketen te verzamelen en potentiële risico’s en kansen te bespreken. De openbaarmaking is bedoeld om alle belanghebbenden te informeren, waaronder investeerders, consumenten, werknemers en lokale gemeenschappen. Bedrijven moeten het belang van informatie beoordelen op basis van materialiteit.

Kwaliteitseisen voor gerapporteerde gegevens

De standaarden stellen duidelijke eisen aan de kwaliteit van de gerapporteerde gegevens. Deze moeten volledig, neutraal, nauwkeurig, vergelijkbaar, verifieerbaar en tijdig zijn. Dit moet zorgen voor betrouwbare en bruikbare informatie voor alle belanghebbenden.

Uitgebreid rapportagekader

Het rapportagekader omvat vier hoofdcomponenten: governance, strategie, risicobeheer en doelstellingen. Bedrijven moeten rapporteren over hun bestuur en toezicht op duurzaamheidsrisico’s, hun strategie om deze risico’s aan te pakken, hun risicobeheerprocedures en hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Verschillen met bestaande richtlijnen

De nieuwe standaarden verschillen op belangrijke punten van de eerder gepubliceerde richtlijnen voor duurzaamheidsrapportage van de Chinese beurzen. Ze hebben een bredere reikwijdte, bevatten geen verplichte tijdslijnen en leggen meer nadruk op lokale duurzame ontwikkeling.

Consultatie en implementatie

Het ministerie van Financiën heeft een consultatieronde geopend die loopt tot 24 juni 2024. Na verwerking van de feedback wordt een definitieve versie verwacht. De implementatie zal geleidelijk plaatsvinden, met als doel een volledig systeem tegen 2030.

Internationale reacties positief

Internationale organisaties hebben positief gereageerd op de Chinese plannen. Emmanuel Faber, voorzitter van de ISSB, en Erkki Liikanen, voorzitter van de IFRS Foundation, verwelkomden de aankondiging van het Chinese ministerie van Financiën. Ze zien het als een belangrijke stap in de richting van wereldwijde standaardisatie van duurzaamheidsrapportage.

Groeiende ESG-focus in China

De nieuwe standaarden passen in een bredere trend van toenemende aandacht voor ESG-factoren in China. Volgens recente cijfers hebben 1.938 A-aandelen genoteerde bedrijven ESG-rapporten gepubliceerd. De bancaire sector, niet-bancaire financiële instellingen en de staal-, mijnbouw- en nutssectoren lopen voorop. Centraal geleide staatsbedrijven hebben met 80% de hoogste rapportagegraad. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Snelle groei ESG-investeringen

De Chinese ESG-investeringsmarkt groeit snel. Eind derde kwartaal 2023 bedroeg de totale omvang 33,06 biljoen yuan (ongeveer 4,56 biljoen dollar), een stijging van 34,4% ten opzichte van 2022. Ook het aantal ESG-gerelateerde financiële producten neemt toe. Tussen 2019 en 2023 steeg het aantal pure ESG-fondsen van 16 naar 135 en het aantal ESG-aandelenindices van 66 naar 370.

Implicaties voor bedrijven en investeerders

De nieuwe standaarden zullen grote gevolgen hebben voor zowel Chinese als internationale bedrijven die in China actief zijn. Ze moeten hun rapportageprocessen aanpassen om aan de nieuwe eisen te voldoen. Voor investeerders bieden de standaarden meer transparantie en vergelijkbaarheid, wat kan helpen bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Uitdagingen bij implementatie

Hoewel de standaarden een belangrijke stap voorwaarts zijn, zullen er uitdagingen zijn bij de implementatie. Bedrijven moeten investeren in systemen en processen om de vereiste gegevens te verzamelen en te analyseren. Ook zal er behoefte zijn aan training en capaciteitsopbouw om de nieuwe rapportage-eisen correct toe te passen.

Mondiale context en implicaties

De Chinese standaarden passen in een wereldwijde trend naar meer gestandaardiseerde duurzaamheidsrapportage. Ze sluiten aan bij internationale ontwikkelingen zoals de ISSB-standaarden en de EU-richtlijn voor duurzaamheidsrapportage. Dit kan bijdragen aan een betere vergelijkbaarheid van duurzaamheidsprestaties op mondiaal niveau.

Bepaal jij wat AI voor je doet, of bepaalt AI straks wat jij zult doen? Kom hierover in gesprek op 7 november met 300 vakgenoten en experts tijdens Leadership in Finance Summit 2024 in Amersfoort. Meld je nu gratis aan en ontdek hoe AI jouw rol van finance leader herdefinieert.

Gerelateerde artikelen