Check voor uitbesteden aan zzp’er funcioneert

Duidelijkheid of uitbesteden aan zzp’ers binnen de regels valt.

De webmodule die de afgelopen jaren gebouwd is, kan in veel gevallen opdrachtgevers en zelfstandigen helderheid geven of werk door een zelfstandige of een werknemer gedaan mag worden. In minstens zeventig procent van de opdrachten geeft hij duidelijkheid.

Dit blijkt uit de evaluatie van de pilot van de webmodule van het ministerie van SZW. De resultaten staan in de zevende voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’ die naar de Tweede Kamer is verzonden. Het kabinet meldt in deze brief dat in afwachting van de formatie het moratorium op de handhaving door de Belastingdienst van kracht blijft.
 
De webmodule is een vragenlijst waar verschillende uitkomsten uit kunnen komen: de indicatie dat er sprake is van een (fictief) dienstverband of een indicatie dat er buiten een dienstverband gewerkt mag worden (door een zelfstandige). Soms zijn gevallen te complex, dan is er geen indicatie mogelijk.

Voor het samenstellen van de vragenlijst is veel onderzoek gedaan. Zo hebben opdrachtengevers vragenlijsten ingevuld, is er naar jurisprudentie gekeken en is er feedback gevraagd op de eerste lijsten. De webmodule heeft daarnaast zes maanden als pilot online gestaan om meer zicht te krijgen op de werking ervan. Opdrachtgevers konden hem anoniem als voorlichtingsinstrument invullen.
 
Uit de pilot met de webmodule komt dat gemiddeld in 28 procent van de gevallen de uitkomst ‘indicatie buiten dienstbetrekking’ wordt gegeven en in 33,9 procent van de gevallen de uitkomst ‘indicatie dienstbetrekking’.

In 9,7 procent is er mogelijk sprake van een fictieve dienstbetrekking. In 28,4 procent van de gevallen is er geen oordeel mogelijk op basis van de webmodule. Als opdrachtgevers en -nemers op een aantal punten aanpassingen doen in het werkproces, is dit laatste mogelijk terug te brengen tot onder de 20 procent.

De webmodule blijft voorlopig als voorlichtingsinstrument bestaan. De informatie die zo is opgehaald wordt gebruikt ter verbetering van dit instrument. Het nieuwe kabinet zal besluiten welke verdere stappen zullen worden genomen rond het werken als zelfstandige en of en in welke vorm de webmodule wordt ingevoerd.

De webmodule is toegankelijk via https://survey.pilotwba.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll

Gerelateerde artikelen