CFO’s worstelen met duurzaamheid

Het ontbreekt aan data om de financiële impact van duurzaamheid te meten.

Bijna alle CFO’s (96%) van de 250 grootste Nederlandse bedrijven noemt duurzaamheid (ESG – Environmental, Social, Governance) een belangrijk vraagstuk voor hun organisatie. Maar het grootste gedeelte van worstelt met de praktische uitvoering ervan. Een belangrijke reden hiervoor lijkt het ontbreken van duidelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Amsterdam (UvA) in opdracht van Transformation Forums. De helft van de ondervraagde CFO’s ziet duurzaamheid als een belangrijke bron van waardecreatie voor hun organisatie. Zeventig procent van de 250 grootste bedrijven geven duidelijke financiële doelen mee aan managers, terwijl een kwart van hen alleen eisen stelt op het gebied van duurzaamheid.

Volgens het onderzoek hebben veel CFO’s moeite met het meetbaar maken van duurzaamheid. Driekwart van alle ondervraagden zegt niet over de juiste data te beschikken om de financiële impact van duurzaamheid door te berekenen.

“De eerste reactie van een CFO en/of finance professional is om ESG te benaderen vanuit rapportage en compliance, wat zeker een belangrijk fundament is”, zegt Lodewijk Lockefeer, CFO Royal Zeelandia. “Maar dat alleen is niet voldoende. Een andere invalshoek is om de organisatie intern te mobiliseren met behulp van bijvoorbeeld performance management.”

“Uiteindelijk is de krachtigste versneller, het inzetten van ESG als ‘creator’ van business waarde. ESG is een uitgelezen kans voor CFO’s om nu verder te gaan dan het rapporteren alleen. Finance professionals spelen een cruciale rol deze transformatie te realiseren.”

 

 

Gerelateerde artikelen