CFO’s: Stakeholders eisen aandacht voor cash management

Het genereren van cash krijgt steeds meer aandacht van bedrijven. Onder druk van stakeholders, zoals analisten, kredietverstrekkers en rating agencies, zoeken ondernemingen in toenemende mate naar mogelijkheden om meer cash te genereren. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder 350 CFO's.

Maakten de bedrijven zich in 2008 nog vooral zorgen om de stijgende kosten van financiering, dit jaar concentreren de bedrijven zich vooral op het voldoen aan de eisen van banken en andere stakeholders om hun cash management te verbeteren. Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat ruim de helft van de onderzochte bedrijven meer aandacht aan cash management besteedt onder druk van stakeholders. Daarnaast is 53% een programma gestart om het werkkapitaal te verbeteren. In 2008 was dit 37%.

Het is volgens Jacqueline Bongartz van KPMG Advisory duidelijk dat een meerderheid van de kredietverstrekkers naar bewijzen zoekt dat de bedrijven alle interne mogelijkheden om cash te genereren hebben onderzocht, alvorens de gang naar de bank te maken. Bongartz: “Waar een deel van de bedrijven als gevolg van de toegenomen focus op cash in staat is gebleken het werkkapitaal te verlagen, heeft 41% het werkkapitaal echter zien verslechteren. Dit kan mede verklaard worden doordat de focus op werkkapitaal veelal slechts leidt tot het nemen van de voor de hand liggende maatregelen zoals het oprekken van de betaaltermijnen aan leveranciers en inkorten van betaaltermijnen van klanten. In deze situatie zijn altijd winnaars en verliezers. Te weinig aandacht gaat uit naar het structureel verlagen van het werkkapitaal door middel van proces optimalisatie. Ook het verkennen van mogelijkheden om cash vrij te maken uit BTW, invoerrechten, vastgoed en pensioenen worden te weinig benut.”

Omdat ondernemingen onvoldoende in staat zijn om cash vrij te maken uit het werkkapitaal, dan wel aan de financiers aan te tonen dat intern alle mogelijkheden om cash te genereren zijn benut, geeft 64 % van de ondernemingen aan de investeringen te reduceren of stop te zetten om in hun cash behoefte te voorzien. Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat de toegenomen aandacht voor cash leidt tot een verbetering van de kwaliteit van de cashflow voorspellingen. Wist vorig jaar slechts 14% van de onderzochte bedrijven een betrouwbare cash forecast op te stellen, dit jaar is dit aantal gestegen naar 28%. Het accuraat voorspellen van de cashflow blijft dus een belangrijke zwakte voor veel organisaties

Bongartz: “Er is dus nog veel werk aan de winkel. Het is duidelijk dat de focus op cash en werkkapitaal van de stakeholders de komende 12 tot 24 maanden zal aanhouden. Ondernemingen moeten zich de komende tijd richten op het verkrijgen van goed inzicht in de cashontwikkeling, het structureel en duurzaam verlagen van het werkkapitaal en het uitbreiden van de focusgebieden voor het vrijmaken van cash.”

Gerelateerde artikelen