CFO’s: Overnames komen weer in beeld

Bedrijven in Europa verwachten in 2010 bijna 15% meer winst te maken dan in 2009, meer investeringen te doen en meer dividend uit te keren. Ook overnames komen weer in beeld. Ruim een kwart van de onderzochte bedrijven heeft plannen om komend jaar een ander bedrijf in zijn geheel of gedeeltelijk over te nemen.

Dat wijst de meest recente CFO Survey uit. De CFO Survey is  een wereldwijd kwartaalonderzoek onder financieel directeuren, uitgevoerd door de Universiteit van Tilburg en Duke University. De Europese CFO’s blijven evenals in vorige kwartalen achter bij hun collega’s in Amerika en Azië.  

Het verkrijgen van krediet blijft ook in 2010 nog een grote bottleneck. Het merendeel van de bedrijven worstelt met het krijgen van krediet en geeft aan dat het veel moeilijker is dan voor de kredietcrisis. Bijna een kwart van de bedrijven moest zelfs interessante investeringen laten lopen omdat er te weinig krediet werd verstrekt, omdat dat te duur was of omdat de kredietvoorwaarden te streng waren.

Naast overnames kijken ook veel bedrijven, ongeveer een kwart, naar het ontplooien van initiatieven in opkomende landen als India, China, Oost-Europa en het Midden-Oosten. Men is optimistisch gestemd over de eigen bedrijfsresultaten. Ruim driekwart van de CFO’s verwacht een positief resultaat over het boekjaar 2009.
 
Het gemiddeld aantal vaste en tijdelijke medewerkers daalt minder sterk dan in vorige kwartalen werd voorzien, hoewel de werkgelegenheid in het merendeel van de bedrijven nog onder het niveau zit van voor de crisis. De grote stijging in winstverwachting en het feit dat de werkgelegenheidsverwachting naar boven is bijgesteld zijn positieve signalen voor de ontwikkeling van de economie.
 

Gerelateerde artikelen