CFO’s optimistisch over de toekomst

De Nederlandse CFO is aanhoudend positief gestemd, blijkt uit de CFO survey van Deloitte die ieder kwartaal wordt gepresenteerd. Maar liefst 41% van de CFO's is positief over de financiële vooruitzichten.

Ook de toekomstverwachtingen over de cash flow zitten in de lift. Bijna 80% geeft aan een stijging in de cash flow te verwachten. Een ander punt waar de CFO op stuurt, is het veranderen van business modellen om op die wijze de resultaten van de organisatie te verbeteren.
 
Met een percentage van ruim 60% is de CFO nog onzeker over de huidige economische situatie. Wel zien we dit percentage ieder kwartaal dalen. Ook geeft ruim 40% van de CFO’s aan optimistisch te zijn over de financiële vooruitzichten voor hun organisatie. In vergelijking met bijvoorbeeld de UK, die blijft steken op 31%, is Nederland een stuk positiever. 
Kijkend naar de ontwikkeling van de cashflow zien we dat slechts 4% van de CFO’s een daling verwacht. Van de groep (78%) die een stijging voorziet, ziet ruim 40% een stijging van meer dan 10%. Dit is de hoogste score sinds 2009.
 
Nieuwe business modellen
Uit de survey blijkt dat veel organisaties om zeer diverse redenen hun business modellen hebben gewijzigd. Het uiteindelijke doel blijkt bij alle bedrijven hetzelfde: het verbeteren van de resultaten van de organisatie. De meerderheid van de CFO’s geeft aan dat het veranderen van hun business model direct en hoge impact heeft op de financiële functie. De rol van de CFO verandert hiermee ook naar veel meer een business partner op strategisch niveau.
 
Fusie en overnames
Ook dit kwartaal zijn de CFO’s positief over de fusie- en overnameactiviteiten. Maar liefst 75% van de respondenten geeft aan een toename te verwachten. Net als vorig kwartaal geeft circa de helft van de bedrijven aan te verwachten dat hun eigen organisatie betrokken zal zijn bij M&A transacties. Het percentage CFO’s (44%) dat de verwachting heeft de komende periode een acquisitie te doen, is licht toegenomen ten opzichte van 41% vorig kwartaal.
 
Bron: Deloitte CFO Survey

Gerelateerde artikelen