CFO’s ontberen inzicht marketingresultaten

CFO's en CMO's delen meningen op marketinggebied, maar financiering blijft achter door gebrek aan goede ROI-berekeningen en meetcriteria. Dit gebrek aan financieel inzicht van marketingresultaten is een bedreiging voor de budgetten in 2009. Dit blijkt uit een Europees onderzoek van Xerox.

Het onderzoek toont aan dat er nog steeds grote verschillen zijn tussen wat CGO’s denken dat marketingafdelingen meten en wat er daadwerkelijk gemeten wordt op marketinggebied. 62 procent van de CFO’s denkt bijvoorbeeld dat marketing haar resultaten direct meet ten opzichte van de totale bedrijfsperformance terwijl dat maar in 54 procent van de gevallen ook echt gebeurt.

Volgens de onderzoeksresultaten zijn tweederde van zowel de CMO’s als de CFO’s van mening dat een betere communicatie over de impact van marketingactiviteiten direct kan zorgen voor een sterkere positie van marketing binnen de organisatie en een uitbreiding van het budget. Bijna alle CFO’s en CMO’s (94%) geloven dat een verbetering in de meetinstrumenten voor marketing direct leidt tot een beter inzicht in de kracht van marketing.

Echter het meten van marketingeffecten wordt ook bij deze grote ondernemingen bij zeventig procent nog uitgevoerd met Excel spreadsheets, veertig procent gebruikt papieren systemen en zes procent geeft aan helemaal geen meetinstrumenten te hebben. Het zal geen verrassing zijn dat 37 procent van de CMO’s en 39 procent van de CFO ’s aangeven dat de huidige economische ontwikkelingen een directe bedreiging vormen voor de marketingbudgetten in 2009.

Gerelateerde artikelen