CFO’s: Griep kost bedrijven 1,8 miljard

De grote Nederlandse bedrijven zijn voorbereid op de gevolgen van de Mexicaanse Griep. Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte onder Corporate CFO's. Bijna driekwart (72%) van de ondervraagden zegt dat de organisatie voorbereid is.

Een aanzienlijk deel van de CFO’s (45%) verwacht een impact op de financiële resultaten van de onderneming. Men houdt rekening met een omzetdaling van gemiddeld 3.5%. Binnen deze groep vertegenwoordigt dit een bedrag van 1.8 miljard euro.
 
Ondanks het milde karakter van de griep, meldt het RIVM nog steeds een stijging van het aantal ziektegevallen. In welke mate de Mexicaanse Griep tot uiting komt is onduidelijk maar grote Nederlandse bedrijven houden er rekening mee. 72% van de Corporate CFO’s is voorbereid, 28% is onvoorbereid op de griep.

Wim Eysink, partner bij Deloitte, vindt dat ook deze laatste groep voorbereidingen moet treffen. “De onzekerheid waaraan het bedrijf blootstaat is onacceptabel groot. Een CFO kan en mag dit risico niet nemen. De verschillende scenario’s en de hieraan verbonden risico’s moet een CFO in kaart hebben. Afhankelijk hiervan kan men bewust beslissen of men wel of geen maatregelen neemt.”
 
Impact op business area’s
De CFO’s verwachten dat de effecten primair optreden bij relaties met derden (75%), Human Recources (73%), Crisismanagement (73%) en Operationele Continuïteit (73%). “Dit geeft aan dat bedrijven echt bezig zijn met scenario denken in het kader van de ‘Pandemic Planning’. Dit gaat verder dan de reguliere Business Continuiteits Planning waarbij de nadruk vaak ligt op IT. Pandemic Planning richt zich op de voorkoming van de besmettingskans en op impact beperkende maatregelen”, aldus Eysink.
 
Risico van Value Killers
“Voor de 28% niet voorbereide CFO’s neemt de noodzaak van voorbereiding toe met het inzicht dat bedrijven door een combinatie van 2 of meerdere ‘value killers’ in zwaar weer kunnen komen.” Eysink wijst in dit kader op de risico’s van de Mexicaanse Griep in samenhang met bijvoorbeeld de economische crisis die een blijvend negatief effect op de waarde van een onderneming kan hebben.
 
Over de CFO Survey
De onderzoeksvragen inzake de pandemie zijn gesteld in het kader van de Dutch CFO survey. Dit is een initiatief van Deloitte Nederland. Het onderzoek wordt ieder kwartaal gehouden onder Corporate CFO’s in Nederland. In totaal werkten 65 CFO’s mee. Zij vertegenwoordigen een omzet van circa 134 miljard Euro. 
 

Gerelateerde artikelen