CFO wil investeren in data-analyse en accountingprocessen

De overgrote meerderheid (87%) van de Nederlandse CFO's is van plan de komende periode in te zetten op digitalisering van de financiële afdeling door vooral te investeren in data-analyse (45%), risicomanagement (34%) en accountingprocessen (29%). Dit blijkt uit onderzoek van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële en administratieve professionals, onder 200 CFO's en financieel directeuren in Nederland.

De cloud, mobiele technologie, sociale media en big data maken vandaag integraal deel uit van het bedrijfsleven. De vraag rijst dan ook of bedrijven gewapend zijn om met een digitale ommezwaai om te gaan. Ruim acht op de tien (83%) CFO’s en financieel directeuren stellen voldoende vertrouwen te hebben om met een toenemende digitalisering om te gaan op de financiële afdeling. Slechts 16% voelt zich hier niet tegen opgewassen.

Impact van digitale technologieën

‘Ieder bedrijf wordt beïnvloedt door de impact van digitale technologieën. Ook CFO’s zien steeds meer het nut en de noodzaak om te investeren in digitalisering Dit blijkt niet alleen uit onderzoeken, maar ook uit onze gesprekken met CFO’s en financieel directeuren,’ zegt Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland. ‘De inzetbaarheid van het personeel wordt als belangrijkste uitdaging beschouwd wat opnieuw het belang onderstreept om het juiste talent in huis te hebben. Door de digitale evolutie is er meer vraag naar financiële talenten met een sterk analytisch vermogen, alsook naar ervaren interim-managers met een specifieke expertise voor het managen van systeemimplementaties. Financials die daarnaast ook nog in staat zijn om financiële data te vertalen voor non-financials hebben een streepje voor op medekandidaten tijdens het wervingsproces.’

Investeringen

De opkomst van Big Data zorgt er voor dat bijna de helft (45%) van de CFO’s en financieel directeuren van plan is te investeren in data-analyse met als doel een beter beeld te krijgen van onder andere klantbehoeften of het vinden van nieuwe markten. Meer dan een derde (34%) van de CFO’s is daarnaast ook van plan te investeren in risicomanagement gevolgd door 29% die van plan is de accountingsprocessen verder te digitaliseren. Slechts 13% geeft aan niet te investeren in de digitalisering van de financiële afdeling.

Nederlandse CFO’s zetten in op digitalisering van de financiële afdeling door te investeren in:
• Data-analyse (45%)
• Risicomanagement (34%)
• Accountingsprocessen (29%)
• Compliance en regelgeving (18%)
• Financiële verslaggeving (17%)
• Interfaces voor leveranciers en/of externe cliënten (14%)
• Niets (13%)

Digitalisering gaat gepaard met uitdagingen

Ondanks dat digitalisering volop kansen biedt voor het bedrijf geeft 85% van de CFO’s aan uitdagingen te ervaren bij het doorvoeren van veranderingen. De inzetbaarheid van het personeel (35%), standaardisatie van de processen (33%) en technologische beperkingen (32%) vormen de grootste obstakels.
 
De belangrijkste uitdagingen voor CFO’s bij het digitaliseren van de financiële afdeling:
• Inzetbaarheid van het personeel (35%)
• Standaardisatie van de processen (33%)
• Technologische beperkingen (32%)
• Organisatorische en/of operationele modellen (23%)
• Financiële kosten (23%)
• Richtlijnen uitvoerend leiderschap (19%)
• Gebrek aan vaardigheden/expertise (18%)
• Er zijn geen uitdagingen (15%)

Stephan Renken gaat verder: ‘CFO’s houden zich niet langer alleen bezig met de kosten en baten van het bedrijf, maar zijn ook meer en meer de drijvende kracht achter innovatie en groei. Financiële digitalisering speelt daarbij ook een steeds grotere rol. Om bij te blijven met de nieuwste technologische trends, dienen financieel leidinggevenden van morgen daarom innoverend te blijven, willen ze financiële digitalisering optimaal blijven inzetten in het bedrijf.’

Gerelateerde artikelen