CFO van Credit Agricole NL voor de tuchtrechter

Claimstichting beschuldigt 2 directeuren van traineren rentecompensatie.

Stichting Geldbelangen heeft bij Tuchtrecht Banken een klacht ingediend tegen twee directieleden van de Nederlandse tak van Crédit Agricole, waaronder CFO Bert Bijsterbosch. De claimstichting vindt dat de bank het uitbetalen van extra compensatie frustreert van klanten die onder meer voor 2008 al te veel rente betaalden op hun doorlopend krediet.

Geldbelangen staat zo’n tachtig klanten bij van Interbank, een onderdeel van Crédit Agricole, net als Ribank en De Nederlandse Voorschotbank. Eind oktober leed Interbank nog een nederlaag bij klachteninstituut Kifid in de slepende zaak over doorlopende kredieten.

Het onderdeel van Crédit Agricole had beroep aangetekend tegen extra compensatie die Kifid benadeelde klanten afgelopen voorjaar toewees. Het klachteninstituut vond dat dit beroep niet kon worden behandeld omdat het weinig impact zou hebben op de financiële sector als geheel.

Net als andere banken hield Interbank de rente bij een doorlopend krediet met variabele tarieven jarenlang hoog terwijl de marktrentes omlaaggingen. Kifid oordeelde vorig jaar daarom dat de kredietverstrekker de verschuldigde rente opnieuw moest berekenen en te veel betaalde rente moest terugbetalen. Maar daarmee was de zaak nog niet afgelopen.

Kritische klanten vonden dat de compensatie te laag was, omdat Interbank voor de periode voorafgaand aan 2008 met een fictieve rente rekende. Kifid ging in die klacht mee en beval Interbank het verschuldigde bedrag opnieuw te berekenen.

Het levert gedupeerde klanten naar schatting van Geldbelangen 6000 euro extra vergoeding op. Volgens de stichting frustreert Crédit Agricole de zaak echter, doordat alle gedupeerden afzonderlijk een klachtenprocedure moeten doorlopen om de extra compensatie te krijgen. “Dat kost het Kifid en Geldbelangen onnodig veel tijd en geld”, zegt voorzitter Rob Goedhart van de stichting.

Meerdere banken, bijvoorbeeld ABN AMRO en ING, hebben laten weten met compensatie te komen wegens te veel gerekende rente. Ook op de andere regelingen is kritiek. Geldbelangen waarschuwde al dat de regeling van ABN AMRO tekortschiet. Adriaan de Gier van belangenorganisatie Qollect stelde eerder zich eraan te ergeren dat ING niet met een vergoeding komt voor te veel betaalde rente bij bijvoorbeeld hypotheken en zakelijke klanten. In werkelijkheid zou de schade die de banken hebben veroorzaakt nog veel hoger zijn. Als de banken niet voldoende over de brug komen, wil De Gier dit voor de rechter uitvechten.