CFO TV: Je bedrijf écht transformeren, hoe doe je dat?

In de allereerste aflevering van CFO TV zijn Paul Verhagen, Ingrid Tigchelaar en Roel Haverland te gast.

In de allereerste aflevering van CFO TV zijn Paul Verhagen (CFO Fugro), Ingrid Tigchelaar (CFO HVC) en Roel Haverland (Managing Director CCH Tagetik Benelux) te gast. Fugro ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot ‘Manager van Klimaatverandering’, restafvalbrander HVC transformeerde in een duurzaam energie- en afvalbedrijf en Tagetik kwam onder de vleugels van moederbedrijf Wolters Kluwer.

De gasten benadrukken de rol die voor financieel leiders is weggelegd in het opstellen van de bedrijfsvisie. Daarbij gaat het om datagedreven besluitvorming die op lange termijn waarde creëert. En ook in het uitdragen van de purpose van de organisatie naar medewerkers en de markt, spelen CFO’s een sleutelrol.

Paul Verhagen legt uit hoe Fugro anno 2021 een heel ander bedrijf is dan toen hij in 2014 CFO van de bodemonderzoeker werd. “Gefragmenteerd, met een lichte governance structuur. We zijn sinds die tijd sterk veranderd. Nou moet ik zeggen dat mensen sneller tot verandering bereid zijn, als het slecht gaat. En door de oliecrisis gíng het slechter dan ooit met Fugro.”

Ingrid Tigchelaar begon in 2016 bij HVC. Ze kwam bij een bedrijf met veel ondernemerschap, innovatief, vol ideeën. Maar de keerzijde: HVC was weinig transparant. In 2017 werd de strategie herijkt. “Waartoe zijn we op aarde, hoe afrekenbaar zijn we. Topdown & bottum-up.”

De kijkers naar CFO TV stelden tijdens de uitzending vragen waarop de altijd alerte gespreksleider Michael van Asperen onmiddellijk insprong. Bijvoorbeeld vragen over het dilemma wie nu eigenlijk eigenaar is van data en reportages.

Roel Haverland van Tagetik reageerde met: “Volgens mij moet de financiële afdeling een dominante rol spelen bij het beantwoorden van de vraag wie die eigenaar van data is. Finance rapporteert er immers over.”

Ingrid Tigchelaar: “De CIO-rol komt dichter tegen die van de CFO aan te liggen. Ik denk dat infra bij finance hoort en data bij de lijn.”

Schrijf je nu ook in voor de derde aflevering van CFO TV op vrijdag 23 april: Het geheim van een Succesvolle M&A Strategie

Paul Verhagen: “Ik geef een voorbeeld. De HR-rol ging altijd via finance. Nu hebben we bij Fugro één global system. Stel een vraag over salarissen, leeftijdsgroepen of gender diversity en de antwoorden zijn er, allemaal en onmiddellijk. Wat een verschil met vroeger.”

Hoe de CFO in het transformatieproces staat of zou moeten staan? Ingrid Tigchelaar: “Ik zie finance als de aanjager van ambitie. En dat kan nu, met al die extra informatie, worden geoptimaliseerd.”

“Finance heeft een unieke positie binnen het MT”, aldus Paul Verhagen. “En een key rol in de transformatie. Want finance begrijpt de cijfers, ziet de resultaten. Dat geeft een voorsprong. Natuurlijk is het ook zaak de juiste mensen aan tafel te hebben.”

“Je ziet dat er steeds meer data analisten bij finance aanschuiven”, beaamt Roel Haverland. “Voor het omarmen van de modernste technologie, voor het omgaan met machine learning móet je capaciteit hebben.”

De drie gesprekspartners erkennen dat het vernieuwen van de financiële en operationele systemen een traject is van enkele jaren. Lessons learned, daarbij? “Het is moeilijk alles in één keer goed te doen, maar het is een trein waar je instapt en die vervolgens niet meer stopt.”

“Dat is best een zware belasting voor finance mensen”, aldus Roel Haverland. “Het is lastig om van het opnemen van een innovatiebudget een businesscase te maken.”

Gespreksleider Michael van Asperen, daarop inspringend: “Het vraagt veel van jullie leidersrol!”

“Je moet met een goed team complexiteit uitdagen”, zegt Ingrid Tichelaar. “En je moet over humor beschikken, je moet het leuk vinden. Want transformeren betekent ook vaak: twee stappen vooruit, één stap achteruit.”

Communiceren om die transformatie binnen de organisatie uit te leggen, is essentieel, weet Paul Verhagen uit ervaring. “Je moet aangeven wáárom het belangrijk is. Begin met groepen die écht willen, want er komt ook veel tegenwind. Mensen gaan mee als ze verbeteringen zien. Maar niet iedereen. En dan moet je vervolgens ook afscheid durven nemen.”

Op de vraag van kijkers naar CFO TV of die transformatie in de praktijk fte’s kost, antwoordt Roel Haverland: “Dat moet niet het hoofddoel zijn. Natuurlijk, er gaan mensen weg. Maar daarvoor komen weer anderen in de plaats.”

Ingrid Tigchelaar: “Ja, want het gaat uiteindelijk om kwaliteit, om betere keuzes.”

“Passie is hierin heel belangrijk”, meent Paul Verhagen. “Je moet heilig geloven in die transformatie, want dit zijn geen gemakkelijke processen. En ik zeg het nog maar een keer: communicatie, communicatie, communicatie…”

Gerelateerde artikelen