CFO Tom de Swaan verlaat ABN Amro

fallback
Na meer dan zeven jaar te hebben gediend als Chief Financial Officer (CFO) en lid van de Raad van Bestuur heeft Tom de Swaan besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid om op de leeftijd van 60 jaar met pensioen te gaan. Tom de Swaan zal de Raad van Bestuur per 1 mei 2006 verlaten. Tot dat moment blijft hij verantwoordelijk voor Group Risk Management en de verslaglegging van de resultaten over het jaar 2005. Vanaf 1 januari neemt Hugh Scott-Barrett de rol van CFO over. De 41-jarige Brit is al sinds 2000 lid van de raad van bestuur van ABN Amro.

Deze wisseling van de wacht valt samen met de verandering van de organisatiestructuur die de bank gaat doorvoeren. Besloten is om het aantal leden van de Raad van Bestuur uit te breiden. Daarnaast wordt gewerkt aan het oprichten van een Group Business Committee (GBC) die de afstemming van de activiteiten van de Client en Product BU’s en Services voor zijn rekening neemt. Het GBC zal bestaan uit de vijf leden van de Raad van Bestuur die verantwoordelijk zijn voor een bepaald deel van de business en acht Senior Executive Vice Presidents (SEVP’s) die de verschillende BU’s vertegenwoordigen. Het GBC zal de organisatie leiden op operationeel niveau, de Raad van Bestuur blijft verantwoordelijk voor de strategie en resultaten van de Groep.

De nieuwe structuur, met de uitbreiding van het aantal leden van de Raad van Bestuur en de oprichting van het GBC, zorgt voor een beter toezicht op alle activiteiten en draagt bij aan de verdere versterking van de compliance-functie. In de nieuwe situatie zullen de Risk- en Finance-functie aan twee verschillende leden van de Raad van Bestuur rapporteren en zal elk land een Country Executive hebben die verantwoordelijk is voor alle compliance en regulatory aangelegenheden.