CFO steeds invloedrijker

Bijna driekwart van de CFO's hebben hun invloed in de business de afgelopen drie jaar zien toenemen, blijkt uit onderzoek van Accenture.

Van oudsher is de CFO natuurlijk verantwoordelijk voor het monitoren van de financiële huishouding van de onderneming.  Sinds de kredietcrisis en de recessie die daarop volgde, zijn de ogen van het bedrijfsleven meer op de financiële top gericht. Om als onderneming te overleven was er in veel gevallen een ijzeren discipline nodig bij het terugdringen van kosten en het opkrikken van de operationele effectiviteit. Bedrijven met een CFO die hierin slaagden, zijn beloond met een volle kas.

 

 

Bron: Accenture.com/Outlook 

 

 Bovendien is de groeiende belangstelling voor Big Data binnen bedrijven een kans voor de CFO. Het integreren van financiële en niet-financiële data om meer omzet en winst te genereren, past precies in het straatje van menig CFO.

Uitdagingen

Dit is echter geen sinecure. Expansie naar opkomende landen en de digitalisering hebben de snelheid en de hoeveelheid data die ondernemingen te verstouwen krijgen doen exploderen. Tegelijkertijd zijn er aan de governance strengere eisen gesteld. Hierom is intensieve samenwerking met andere onderdelen van de business van cruciaal belang voor het goed functioneren van een moderne CFO.  Het zal volgens Accenture in de nabije toekomst vooral een uitdaging zijn voor de CFO om naast winstgroei ook omzetgroei te realiseren. 

Toch benadrukt Accenture in het artikel vooral de toenemende invloed van de CFO. Het is niet voor niets dat het afgelopen jaar meer CEO’s met een duidelijk financieel profiel aantraden. Twee voorbeelden van bedrijven waar de financiële topman CEO werd zijn Siemens en Burger King. 

Gerelateerde artikelen