CFO Foreign Media Group: “Het bewust achterhouden of te laat verstrekken van informatie komt helaas regelmatig voor”.

fallback
Sytze Marseille is sinds 1 september CFO geworden van de Foreign Media Group. Hij werkte hiervoor als Finance Director bij Guhl in Duitsland en als Director Finance bij Nuon, divisie Network Services.

Hiervoor heeft u bij Nuon gewerkt. Waarom koos u voor een overstap naar Foreign Media Group?
Binnen Nuon heb ik veel geleerd over het werken in een grote organisatie, inclusief het feit dat in een grote organisatie de beslislijnen lang (kunnen) zijn. Ik heb vastgesteld dat mijn karakter niet optimaal past bij het karakter van een heel grote organisatie. Foreign Media Group past in dat opzicht veel beter bij mijn karakter: korte lijnen, snelheid van beslissen maar ook dicht op de markt zitten en continue op een sterk veranderende markt inspelen.

Daarvoor werkte u als Finance Director bij Guhl in Duitsland. Hoe was dat? Wat zijn de verschillen met een financiele topfunctie in Nederland?
In Duitsland heb ik een heel goede tijd gehad. In tegenstelling tot wat veel Nederlanders denken lijken Duitsers en Nederlanders sterk op elkaar. Natuurlijk zijn er culturele verschillen. Een ervan in mijn ervaring is, dat Duitsers gemiddeld beleefder zijn dan Nederlanders. Dat maakt het wonen en werken in Duitsland erg aangenaam. Het is in het begin wennen aan de minder familiaire omgang met elkaar. Toch zitten daar ook voordelen aan: het geeft duidelijkheid aan verhoudingen, die in Nederland nog wel eens zoek willen raken door al te losse omgangsvormen. Verschillen met een financiële functie in Nederland: in mijn beleving beperkt.

Welke zaken houden u op dit moment bezig als CFO?
Foreign Media Group is een sterk expanderende organisatie. In zo’n organisatie is het erg belangrijk structuur aan te brengen en te zorgen dat de backoffice de frontoffice goed bijhoudt. Mijn aandacht gaat daarom sterk uit naar verdere verbetering van de structuur, verbetering van het management informatiesysteem en het optimaal laten aansluiten van de ondersteunende functies aan de behoeften van de markt.

Welke kwaliteiten zijn van toegevoegde waarde voor het bedrijf?
Inzicht in systemen en structuren en overzicht. Dat zijn kwaliteiten die voor ieder bedrijf van toegevoegde waarde zijn.

Wat zijn uw kernwaarden? Kunt u een voorbeeld geven waarmee die kernwaarden tot uiting komen?
Eerlijkheid en openheid zijn voor mij kernwaarden. In management rapportage zijn deze kernwaarden voor mij heel belangrijk. Je verwacht van mensen dat ze verantwoordelijkheid dragen voor onderdelen van een organisatie. Dan is het voor mij vanzelfsprekend dat je deze managers voorziet van alle informatie die ze nodig hebben voor een optimale uitvoering van die taak. Het bewust achterhouden of (te) laat verstrekken van gegevens en/of informatie om daarmee een “voorsprong” op anderen te hebben ten behoeve van een “verdeel en heers” strategie, vind ik verwerpelijk maar, zo heb ik in mijn carrière vaker moeten vaststellen, komt helaas regelmatig voor.

Hoe zou u uw rol binnen de organisatie willen omschrijven?
Breed. In mijn functie houd ik me naast het financiële ook bezig met logistiek, automatisering en organisatorische aspecten (incl. HRM). Dat maakt de functie zo aantrekkelijk.

Met welke kansen en bedreigingen heeft de financial executive van vandaag te maken?
Met de kansen en bedreigingen die er altijd al geweest zijn en die er ook in de toekomst zullen zijn en die maken dat je altijd alert moet zijn: een gemiste kans is net zo vervelend als een onaangename verrassing.

Wat doet u in uw vrije tijd?
Lezen, een beetje sport en de dingen die zo nu en dan in en om huis moeten gebeuren.

Wat is uw levensmotto?
Wees optimistisch, denk positief en geniet van het leven

Mogen wij u ook interviewen? Heeft u onlangs als controller of financieel-manager een interessante carrière-stap gemaakt? Een stap die u met 10.000 collega’s wilt delen? Stuur dan een mailtje met een korte toelichting naar de redactie. Dan kunnen onze journalisten u interviewen.

Gerelateerde artikelen