CFO flexibiliseert organisatie in onzekere tijden

De onzekerheid onder CFO's is groot. Uit recent onderzoek van Deloitte blijkt dat een grote meerderheid van de CFO's onzeker is over de verwachtingen met betrekking tot de economische ontwikkeling binnen de Europese Unie (75%), Nederland (77%) en de branche (80%) waarin men opereert.

Om de onzekerheid het hoofd te bieden, kiezen CFO’s voor verdergaande flexibilisering van de organisatie. Hierbij kijkt men vooral naar de inzet van ‘allianties en Joint Ventures’ (41%), ‘Shared Services’ (36%) en mogelijkheden tot ‘Outsourcing’ (29%). Vooralsnog leidt de onzekerheid niet tot radicale verandering van bedrijfsstrategie (76%).

De recessie heeft ertoe geleid dat de CFO’s de afgelopen periode fors gesleuteld hebben aan de organisatie. Zo bevestigen zij in grote mate de rem op investeringen (70%). Het flexibiliseren van het aantal arbeidsplaatsen stond met 80% eveneens hoog op de agenda van de CFO. Daarnaast blijkt er behoefte aan flexibele besluitvorming om de wendbaarheid van de organisatie te vergoten; 93% van de CFO’s voert scenarioplanning in.

Volgens Vincent Oomes, partner bij Deloitte Strategy and Operations, is het ‘low hanging fruit’ geplukt en grijpen de CFO’s nu naar zwaardere middelen om de flexibiliteit van de onderneming verder te vergroten. “We zien dat bedrijven op zoek gaan naar samenwerking met andere partijen (Business Partnering 41%) en naar aanscherping van de interne organisatie door middel van ‘Shared Services’ (36%). Gezien de hoge mate van onzekerheid waarmee de CFO rekent zijn dit verklaarbare keuzes. Bij samenwerking worden risico’s en investeringen gedeeld.”

Van een fundamentele strategiewijziging is, ondanks de onzekerheid, nauwelijks sprake. 76% van de CFO’s houdt in grote lijnen vast aan de ingezette koers. Aan ingrijpende veranderingen zoals Offshoring (75%) en het afstoten van activiteiten (52%) denken CFO’s nog niet. Ook aan het business model houdt men voorlopig vast. Oomes concludeert dat de CFO ondanks de ‘economische storm’ blijft vertrouwen op de uitgezette lange termijn strategie van de onderneming. “De crisis wordt gezien als conjunctureel van aard en niet als structureel.”

Gerelateerde artikelen