CFO Emiel Roozen stapt op bij Delta Lloyd

Emiel Roozen, CFO bij Delta Lloyd, heeft ondanks een voor hem gunstige uitspraak van de rechter, besloten op te stappen.

In december 2014, eiste De Nederlandsche Bank het vertrek van de financieel directeur van Delta Lloyd en legde het de verzekeraar een boete op vanwege onzorgvuldig handelen.
Delta Lloyd besloot in de zomer van 2012 de afdekking van renterisico’s te verminderen. De verzekeraar liep hiermee vooruit op de invoering door De Nederlandsche Bank (DNB) van een vaste rekenrente voor de berekening van verzekeringsverplichtingen met een looptijd langer dan twintig jaar. Daarmee heeft de verzekeraar volgens de centrale bank onzorgvuldig gehandeld.
Oordeel rechtbank
De bestuursrechter in Rotterdam heeft vrijdag uitspraak gedaan in de zaak tegen de door 
De DNB opgelegde boete en de aanwijzing tot heenzending van Roozen.
Delta Lloyd had het oordeel van de rechtbank gevraagd vanwege verschil van inzicht met DNB. Nu de rechterlijke uitspraak er ligt wil Delta Lloyd, in het belang van alle stakeholders, zo spoedig mogelijk tot een afronding komen en zal daarom afzien van hoger beroep. Dat meldt de verzekeraar in een persbericht.
De rechtbank onderschrijft in haar uitspraak de visie van DNB en bekrachtigt daarmee ook de door DNB aan Delta Lloyd Levensverzekering NV opgelegde boete. De rechtbank verlaagt deze met 120.000 euro tot 22.680 euro. 
De rechtbank verklaart de beroepen van Delta Lloyd tegen het besluit tot heenzending van CFO Emiel Roozen gegrond, schorst de aanwijzing en draagt DNB op een nieuw besluit te nemen op de bezwaren van Delta Lloyd.
 
Vertrek 
Ondanks de uitspraak heeft CFO Emiel Roozen in het belang van de vennootschap besloten terug te treden en zijn functie per heden neer te leggen. Emiel Roozen: ‘Ik heb met veel plezier voor Delta Lloyd gewerkt en wens het bedrijf en de medewerkers alle succes. Ik dank ze voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren.’
De portefeuille van Emiel Roozen wordt tijdelijk verdeeld onder de leden van de Raad van Bestuur (RvB). De Raad van Commissarissen (RvC) van Delta Lloyd is voornemens nog dit jaar te komen met de voordracht van een nieuwe CFO.
De voorzitter van de RvC Jean Frijns heeft zijn functie ter beschikking gesteld en zal per 
1 oktober 2015 terugtreden. Delta Lloyd is voornemens een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) bijeen te roepen om in de nu ontstane vacatures te voorzien. 
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Delta Lloyd Jean Frijns: 
‘Delta Lloyd heeft enkele maanden geleden aangekondigd de rechtbank een oordeel te vragen over een verschil van inzicht met DNB. De rechter heeft afgelopen week hierover geoordeeld, waarbij de overwegingen van DNB om een boete op te leggen in stand zijn gebleven. Delta Lloyd denkt dat het nu in het belang is van Delta Lloyd en al haar stakeholders deze zaak zo snel mogelijk af te sluiten. In het belang van de vennootschap heeft CFO Emiel Roozen per heden zijn functie neergelegd. De RvC respecteert Emiel’s beslissing en is Emiel erkentelijk voor zijn inzet, zijn betrokkenheid en de deskundigheid die hij in de afgelopen 13,5 jaar voor Delta Lloyd heeft ingezet. Ook ik trek mijn conclusies dat de rechter de beoordeling van de feiten zo anders heeft beoordeeld dan de RvC en stel mijn positie als voorzitter van de RvC ter beschikking. Om mijn opvolging ordentelijk te laten verlopen zal ik per 1 oktober 2015 terugtreden.’
Jean Frijns: ‘De stappen die wij vandaag zetten, moeten bijdragen aan een spoedige afronding van deze zaak. In de afgelopen periode is er al veel gedaan aan de versterking van de risk en compliance functie van Delta Lloyd, zoals de aanstelling van een Chief Risk Officer. Wij zullen ons als RvC, samen met de RvB, blijven inzetten voor het vergroten van het onderling vertrouwen met de toezichthouders om de constructieve toezichtrelatie te continueren.’

Gerelateerde artikelen