CFO Day 2015! Pas je aan! Anders sterf je uit!

Oscar van Voskuilen - herdefiniëring van control
We leven in een periode waarin belangrijke nieuwe ontwikkelingen 'geboren' zijn en exponentieel groeien. We leven in de 2e renaissance. Organisaties zullen zich sneller dan ooit moeten aanpassen. Organisaties zullen 'van cijfers naar waarden' en van 'controle naar vertrouwen' moeten gaan. Organisaties die dat niet doen zijn ten dode opgeschreven en zullen de aankomende gouden eeuw niet meemaken.

Op 2 juni was ik als blogger van FM.nl aanwezig bij de CFO Day 2015 in Huis ter Duin, Noordwijk. 
Het was een goed georganiseerde dag. En een top dag voor mijn inspiratie! Hierbij mijn eerste 2 tips (van 5) (voetnoot *1) om als organisatie te overleven en niet uit te sterven.   
Verander je mindset!
Michael Pilarczyk, Levenscoach. Gefaciliteerd door FinanceFactor
Realiseer je dat het niet gaat om geld verdienen! We worden beperkt door onze eigen gedachten en onze eigen werkelijkheid dat geld verdienen hetgeen is waar het om gaat in het leven. We moeten immers wel geld verdienen om onze hypotheek en ons pensioen te kunnen betalen. En daarom sleuren we ons iedere dag weer door alle files heen naar ons werk. En als we 67 jaar zijn, dan gaan we pas leven! Dan zijn we klaar met werken. 
Doorbreek deze gedachte! Want deze gedachte beperkt je eigen werkelijkheid. Stop even. Voel even. Denk na. Bezin. Waarom doe je wat je doet? Waar kom je ‘s ochtends je bed voor uit? Wat is je droom? Ga daar voor! Dat is de zingeving, de betekenisgeving en de werkelijke ‘waarde’ van het leven. Daar gaat het om! 
Iedereen met een droom, met een missie, zal vanuit gedrevenheid, vanuit passie en plezier slagen. En iedereen zal merken dat geld verdienen een resultante is van het nastreven van de droom. Geld is daarbij een middel.  
Organisaties die zich in deze tijd nog steeds laten leiden door geld zijn dwaas en zullen niet overleven. Organisaties zullen hun mindset moeten veranderen en van cijfers naar waarden, van cijfers naar zin- en betekenisgeving, moeten gaan. 
__________________________________________________________________________________
Bent u financieel expert én geeft u leiding aan een team van professionals? Wilt u de effectiviteit van uw leiderschap vergroten? Wilt u de juiste besluiten nemen en resultaten verbeteren? Dan is het vierdaagse programma Effectief Leiderschap voor financials precies wat u zoekt. Meld u direct aan.
__________________________________________________________________________________ 
 
Denk vanuit de waarde voor de klant! 
Financial innovator. Gefaciliteerd door ConQueastor. 
Dit verhaal was een heel mooi voorbeeld van een ‘verdraaide’ organisatie. De inkoopfunctie van de organisatie was zo dominant aanwezig dat deze al jaren lang het aanbod voor de klant bepaalde en de producten als het ware door de gehele organisatie heen duwde. Dit zonder stil te staan bij de werkelijke behoefte van de klant.  
Om te overleven is nu een verandertraject, een kanteling van de organisatie noodzakelijk. Het uitgangspunt daarbij is klantwaarde. Waar hechten de klanten eigenlijk écht waarde aan? In welke behoefte willen zij voorzien worden? Welke variatie is er? En wat is vervolgens de visie en de focus van de organisatie daarbij? 
Big data moet inzicht gaan geven in deze klantwaarde. Vervolgens zal de organisatie steeds vanuit deze klantvraag worden ingericht. En steeds zal de vraag worden gesteld:  wat is nodig om de waarde voor de klant, de performance, zo optimaal mogelijk te maken?  
Organisaties die geen oog hebben voor de werkelijke behoefte van hun klanten, in die behoefte ook geen variatie erkennen, volhardend zijn in het opleggen van hun eigen (standaard)aanbod aan de klant, zullen niet overleven. Organisaties zullen steeds vanuit klantwaarde (performance) moeten starten. 
 
Oscar van Voskuilen is interim business controller (zzp) met PP&P, Passie, Plezier & Professionaliteit
voetnoot (*1) 
In mijn volgende blog volgen nog 3 tips om te overleven. Alle drie de tips komen voort uit het programma van Jan Swillens, Commandant Kolonel Korps Commando Troepen. Gefaciliteerd door Steens & Partners.
– Maak de missie/visie kloppend en communiceer deze tot op de laatste soldaat!
– Voorkom groepsdenken en wees bereid een andere visie er naast te leggen.
– Gebruik de kracht van ‘mission command’ als opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie.

Gerelateerde artikelen