CFO Community: Michael van Asperen draagt stokje over aan Kevin Mottard

Michael van Asperen is een bekend gezicht in de CFO Community, waar hij jarenlang de spin in het web was. Na ruim negen jaar vindt Van Asperen het tijd voor een nieuwe uitdaging en geeft hij het stokje door aan zijn opvolger Kevin Mottard. Tijd om even terug te blikken op de ontwikkelingen die Van Asperen heeft meegemaakt en zijn visie op de CFO Community.

Michael van Asperen: Persoonlijk contact is sleutel tot succes

Je gaat weg bij Alex van Groningen. Waarom, en wat ga je doen?
Na negen jaar met veel plezier te hebben gewerkt aan de op- en de uitbouw van de CFO Community, een tijd waarin ik veel heb geleerd, ben ik toe aan een volgende stap. Ik ga bij een wervings- en selectiebedrijf aan de slag om daar te helpen de organisatie op te bouwen en te laten groeien met de kennis en de vaardigheden die ik de afgelopen jaren heb opgedaan.

Hoe heb je de jaren bij AVG ervaren?

Ik kwam bij AVG binnen op sales. Ik zag al snel dat je het bij een organisatie zoals we die hier hebben, niet redt met pure sales. Je moet inhoudelijk de koppeling kunnen maken tussen dat wat er speelt in de doelgroep, de CFO’s, en de klanten die je beheert. Het leukste van de afgelopen jaren is denk ik geweest dat je continu aan het bouwen bent en concepten bedenkt en ontwikkelt, niet zozeer alleen vanuit jezelf, maar met de community en met de partners. Ik heb het idee dat ik in al die jaren heb gewerkt aan een organisatie die er echt is voor de financial. Of dat nu de CFO is of de controller, puur een financial of een M&A-professional, dat maakt niet uit: als zij dat willen, zijn we er voor hen.

Hoe heb je de CFO Community zien veranderen in de afgelopen jaren?

De afgelopen drie jaar is mij sterk opgevallen dat de interesses van de CFO veel breder zijn dan het financevakgebied. Waar we het in het begin nog heel erg over puur finance hadden, praten CFO’s er nu over hoe zij de organisatie verder kunnen laten groeien. Er is de afgelopen tijd veel vers bloed in de community gekomen en dat geeft een nieuw elan. Er is ook een duidelijk commitment van de community met de dingen die we doen, men wil meedenken met de vormgeving van events of over het magazine. Dat valt op. Het mooiste is wel de raad van advies die we hebben, waarin toonaangevende en ervaren CFO’s met ons meedenken en gevraagd en ongevraagd feedback geven. Daar moeten we het van hebben, zonder deze feedback weten we niet wat er zich precies afspeelt. Hoe meer feedback, hoe beter. Ook al is de inhoud niet altijd positief, het betekent commitment en dat is heilig. Ik kijk ook met veel plezier terug op alle kopjes koffie die ik overal mocht komen drinken om even bij te praten. Dat toont ook de betrokkenheid van de community.

Je stond aan de wieg van de CFO Association. Wat is de achtergrond van de Association?

Iedereen kent ons van CFO Day, het jaarcongres Finance Transformation en CFO Magazine. Er ontbrak echter een middel om de gemeenschap structureel bij elkaar te brengen rondom bepaalde onderwerpen in kleine settings. We doen dit ook op de grote events en dat wordt erg gewaardeerd. Men wil in plaats van alleen luisteren meer in kleinschalige settings discussiëren en vooral leren van andermans ervaringen. Dat ontbrak, vandaar het idee van de Association waar CFO’s lid van kunnen worden. Daarmee bereiken we nog meer commitment van de CFO’s, we spreken en zien hen nog vaker. Elke sessie geeft ons ook inspiratie voor nieuwe thema’s of interviews.

Wat heeft je de meeste voldoening gegeven?
De meeste voldoening haal ik uit het besef dat ik iets heb kunnen betekenen voor anderen, of het nu een partner is waarmee je een rondetafelsessie hebt georganiseerd of een leuk gesprek tijdens het CFO Diner waarbij je deze persoon weer in contact brengt met anderen, vanuit de gedachte dat ze elkaar verder kunnen helpen. Het contact met mensen is belangrijk voor mij. Als communitymanager ben je een soort spin in het web en dat is leuk.

Heb jij als objectieve buitenstaander een tip voor CFO’s?
Ik zou willen adviseren: verlies je niet in de dagelijkse gang van zaken. Stap er af en toe uit om met anderen te praten over totaal andere zaken en bezigheden. Dat geeft je nieuwe inzichten en nieuwe energie om de dag erna weer dingen op te pakken.

Wat zou je Kevin willen meegeven?
Zorg dat iedereen die je spreekt of bezoekt duidelijk voelt dat hij speciaal is. Persoonlijk contact is de sleutel tot succes!

Kevin Mottard: Dialoog aangaan met CFO’s

Met Kevin Mottard richten we de blik op de toekomst. Op Mottard, van oorsprong Vlaming, rust de taak om de erfenis die Michael van Asperen achterliet, verder uit te bouwen. Hij heeft daarover een duidelijke visie, waarbij de leidraad evolutie is, geen revolutie.

Wat zijn je drijfveren?
Ik ben erg geïnteresseerd in de dingen die om ons heen gebeuren, en probeer de grote verbanden te vinden om op basis daarvan nieuwe kennis op te doen en nieuwe zaken te realiseren.

Hoe ben je bij AVG terechtgekomen?

Ik kende de organisatie al, de krant waar ik werkte was hoofdzakelijk gefocust op de grootzakelijke markt, en dan is AVG moeilijk te missen. Vanuit mijn krantenachtergrond, die erg transactioneel gericht is, vind ik het leuk om te zien hoe het netwerk van AVG is opgebouwd. AVG biedt steun aan de partners, en onderhoudt nauwe contacten met CFO’s en stimuleert permanente discussie en samenwerking. Dat is toegevoegde waarde.

Wat is jouw kijk op de CFO?

De functie is strategischer en breder dan puur finance. De CFO is naast de CEO meestal de tweede man van een bedrijf. In deze boeiende tijden met veel veranderingen leer je CFO’s kennen die al veel hebben meegemaakt en een duidelijke visie hebben. Het is leuk om met hen in gesprek te gaan en van hen te leren. Mijn doel is om zo veel mogelijk CFO’s te ontmoeten en te leren kennen. Ik wil hun vragen welke onderwerpen in 2014 absoluut op de agenda van de CFO Community moeten worden gezet.

Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de toekomst van CFO’s?
De huidige tijd is een echte transitieperiode. We kunnen niet doorgaan zoals we gewend zijn, onze omgeving verandert (digitalisering), de samenleving verandert (individualisering) en dat betekent dat bedrijfsmodellen ook moeten veranderen. Het is boeiend om te zien hoe CFO’s deze veranderingen opvatten en hoe ze hun modellen aanpassen. In de gemeenschap kan men hierbij veel van elkaar leren. Ik ben benieuwd wat volgens CFO’s de onderwerpen zijn die bepalend zullen zijn voor succes in de toekomst. Om een eerste aanzet te geven luidt het thema van CFO Day 2014 ‘The power of technology, rediscovering business’. De gedachte hierachter is dat de evolutie naar het technologische tijdperk de afgelopen jaren helemaal voltooid is. Een tijdperk waarbij de macht teruggaat naar de consument die via internet aangeeft wat hij wil. Je moet daar als bedrijf maar aan beantwoorden. De tijden van de weberiaanse bureaucratie, de massaproductie, waarbij je door middel van push marketing verkocht wat je produceerde, zijn voorbij. Je moet nu gaan verkopen wat de klant wil. Dat betekent voor bedrijfsmodellen dat de time to market versnelt en dat er meer geïnvesteerd moet worden in innovatie en dialoog met de klant. Wij willen met de community de dialoog aangaan: hoe gaan bedrijven hiermee om en wat kunnen we leren van elkaar?

Wat zijn je verdere plannen voor de CFO community?

Er is een heel goede basis gelegd en van daaruit gaan we verder bouwen. Er zullen zaken gaan veranderen en voor een deel zijn die veranderingen al in gang gezet – in het bijzonder met de oprichting van de CFO Association. Er zullen meer kleinere, besloten settings komen naast de bestaande congressen om op een gestructureerde manier de dialoog aan te gaan en over onderwerpen na te denken. In 2014 is er elk kwartaal met de CFO Association een besloten bijeenkomst rond een bepaald thema. Daarnaast gaan we verder met de ontwikkeling van CFO Magazine en CFO.nl, dat we zullen uitbouwen tot een echte nieuwssite en een denkplatform voor de CFO. En uiteraard blijven CFO Day en Finance Transformation de hoogtepunten van het jaar binnen de CFO Community. Tijdens CFO Day 2014 willen we de onderwerpen gaan bepalen die zullen uitmaken of een onderneming in dit technologische tijdperk succesvol is of niet. Deze onderwerpen laten we op structurele wijze terugkomen in de bijeenkomsten van de CFO Association, CFO Magazine en CFO.nl. We zullen de resultaten belichten en leidende bedrijven onder de aandacht brengen. We willen de weg vooruit aangeven voor het Nederlands bedrijfsleven en de CFO’s, en ervoor zorgen dat CFO’s zelf een gidsfunctie kunnen vervullen.

Wat is je persoonlijke uitdaging voor de komende jaren?

Ik wil samen met de CFO’s een platform creëren dat de community een duidelijke vooruitstrevende visie brengt. Er gebeurt heel veel en het zou goed zijn om ideeën en visies te kunnen vertalen naar concrete actiepunten. Iedereen kan wel vergezichten geven, maar iedereen is zoekende hoe die vergezichten kunnen worden ingevuld.

Waarvoor mogen ze je wakker bellen?
Voor een goed gesprek of idee om anderen verder te helpen. CFO’s hebben veel meer kennis dan wij, om onze doelstellingen te bereiken en de community verder te helpen hebben we alle kennis en visie nodig.

Gerelateerde artikelen