CFO Cees Maas is en blijft mr. ING

fallback
Hij is al jaren de vaste waarde binnen de raad van bestuur. Inmiddels is Michel Tilmant CEO, maar in het bestuur is Maas degene die de ingezette koers vanuit zijn discipline ondersteunt. Maas lijkt het prototype van de ultieme tweede man. Al jaren is hij in alle opzichten de nummer twee.

Overigens ook in salaris. De Belgische topman van ING, Michel Tilmant, heeft over het afgelopen jaar een salaris ontvangen van 2,12 miljoen euro, 37,5% meer vergeleken met een jaar eerder. De tweede man van de bank-verzekeraar, Cees Maas, maakte een salarissprong van 24,8%. Daarmee verdiende hij 1,21 miljoen euro.

2004/2005
ING ziet pensioendiensten, direct banking en emerging markets als belangrijkste groeipijlers. Daarmee heeft de onderneming ook in 2004 gescoord. ING Direct blijft een succesverhaal, terwijl de reguliere banken, net als elders, zorgenkindjes blijven. De resultaten van de groep zijn bevredigend, maar niet meer dan dat. Het lijkt er wel op dat ING als enige bankverzekeraar van Nederlandse origine in staat is om de stap naar de wereldtop te maken. Andere banken en bankverzekeraars haakten in de afgelopen jaren af, maar ING doet nog steeds mee. Al zal het groeitempo omhoog moeten.

Uitdaging
Een van de grootste uitdagingen die Maas, en ING, te wachten staat, is de groei in de opkomende markten. Begin 2005 werd bekend dat ING een belang heeft genomen in een van de grootste Chinese banken. Dat kan goed uitpakken, maar ook verkeerd aflopen. ING heeft eerder gemerkt dat groei in het buitenland risicovol is. Al eerder werden grote belangen in bijvoorbeeld Oosteuropese banken genomen, en later met verlies van de hand gedaan.

Versnippering van de aandacht lijkt een van de grootste problemen, of uitdagingen, voor Maas en ING. Het is Maas die de keuzes maakt die bepalend zijn hoe de strategie financieel wordt onderbouwd. Hedgen van de dollar doet Maas inmiddels niet meer. Verder moet hij het bankbedrijf stimuleren ondanks de vlakke rentecurve, die nadelig is voor de marges bij de bank. Hoe dan ook: Maas is en blijft mr. ING.

Cees Maas (1947), Chief Financial Offi cer ING Groep studeerde fysische techniek en behaalde daarna zijn doctoraal staatkundige economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na het afronden van zijn studie economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 1976, trad Cees Maas in dienst van het Ministerie van Financiën. Van 1986-1992 was hij Thesaurier- Generaal. In ’92 trad hij in dienst bij ING Groep, waar hij in 1996 CFO werd.

ING Groep is actief in bankieren en verzekeren en is actief in vrijwel alle werelddelen. Op een aantal fronten blinkt de bankverzekeraar uit, zoals met het bankieren in emerging markets en het aanbieden van bancaire diensten via internet (ING Direct).

Gerelateerde artikelen